Faktaboks

Alfhild Børsum Johnsen
Børsum, Alfhild
Født
5. august 1882, Lillehammer
Død
16. desember 1981, Kirkøy, Hvaler

J. debuterte på De Unges Utstilling hos Blomqvists Kunsthandel, Oslo i 1906. Hun deltok årlig i utstillinger i Kristiania 1910-16 med både maleri og grafikk. I 1919 flyttet hun fra Asker til Kirkøy, Hvaler, hvor det var få muligheter for å arbeide med grafikk. J. gikk etter hvert over til å male, og etter ektefellens død i 1939 studerte hun noen måneder under Jean Heiberg på Kunstakademiet. Hun har malt en rekke portretter, interiører og landskapsbilder. I 1940-årene gikk hun over fra et tradisjonelt naturalistisk formspråk til en teknikk med bruk av flekkvis påsatte strøk, i krapplakk og lyse, sterke farger. J. er først og fremst kjent som grafiker og har laget tallrike portretter, landskaps- og bybilder, særlig i koldnål og akvatint, med god beherskelse av teknikkene. Nesten alle trykkplatene til hennes grafiske arbeider ble ødelagt under 2. verdenskrig.

Familierelasjoner

Datter av

 • Julius Børsum, bruksbestyrer
 • Alethe Støkken

Gift med

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole under Peder Cappelen Thurmann og Oscar Wergeland fra 1897, under Johan Nordhagen 1906-12, 1915-16
 • Harriet Backers malerskole periodevis 1900-04
 • kort tid på malerskole i København 1919
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Jean Heiberg januar-april 1940

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1911
 • Studieopphold i København 1919

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Foreningen Norske Grafikere

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavle, Spjærøy kapell, flyttet til Asmaløy bedehus i 1951
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Konstmuseum i Ateneum, Helsinki
 • Riverside Museum, New York
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Sarpsborg og Fredrikstad kunstforeninger

Illustrasjonsarbeider

 • Norsk Forening for Grafisk Kunst grafikkmapper 1910-12

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1910-1912
 • Høstutstillingen, Oslo, 1914
 • De unges utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1906
 • Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania
 • Juleutst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1914-1915
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1921
 • Norsk Grafikere, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1922
 • Bergens Kunstforening, 1923
 • Nordisk Grafik, Stockholm, 1924
 • Kristiania Kunstforening, 1924
 • Nordisk Grafik, København, 1925
 • Internasjonal grafikkutst., Firenze, 1927
 • Interskandinavisk grafisk kunst, Stockholm, 1931
 • Den Offisielle Norske utst., Riga, 1934
 • Interskandinavisk grafisk kunst, København, 1937
 • Bianco e Nero - Artisti Grafici Norvegesi, Roma, 1937
 • Nordisk Grafikkunion, Helsinki, 1939
 • Nordisk grafikk, Stockholm, 1948

Separatutstillinger

 • Kristiania Kunstforening, 1913
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1916
 • Drammen kunstforening, 1926
 • Bergen kunstforening, 1926
 • Trondheim kunstforening, 1926
 • Fredrikstad Kunstforening, 1972

Portretter

 • Maleri utført av Sverre Johnsen

Litteratur

 • Aftenposten, 01.09.1913
 • Haug, K., i Social-Demokraten, 03.09.1913
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 06.09.1913
 • Morgenbladet, 14.09.1913
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 16.10.1914
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 08.12.1914
 • Haug, K., i Aftenposten, 17.09.1916
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 18.09.1916
 • Morgenbladet, 28.09.1916
 • Haug, K., i Aftenposten, 15.09.1921
 • Soot, P. B., i Morgenposten, 16.09.1921
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 17.09.1921
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 17.09.1921
 • Lone, E., i Nationen, 20.09.1921
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 22.09.1922
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 22.09.1922
 • Kunst og Kultur, 1922, s. 33 (ill.)
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1926, bd. 19, s. 82
 • Ingebretsen, E., Om Norsk Grafisk Kunst i Om Grafisk Kunst, Oslo, 1928, s. 80, 95
 • Sort og Hvitt, Norske Grafikeres Hefte, Oslo, 1932, [u.p.] (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1940, s. 63 (ill.)
 • Bonytt, 1941, s. 10 (ill.)
 • Sinding Larsen, K., Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, s. 39, 48, 102-03 (ill.)
 • Dagen, 05.08.1952
 • Norwegian Printmakers, Oslo, 1954, s. 35 (ill.)
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845-1945, Trondheim, 1955, register
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1955, bd. 2, s. 557
 • Christie, S., Christie, H., Østfold, Norges kirker, Oslo, 1959, bd. 2 s. 176
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 148
 • 106 norske grafikere, Oslo, 1965, s. 60 (ill.)
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867-1967, Drammen, 1967, s. 178
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 212
 • Bénézit, Paris, 1976, bd. 2, s. 84
 • Østfold, Bygd og by i Norge, Oslo, 1978, s. 245-46 (ill.)
 • Hvaler Bygdebok, Skjærhallen, 1980, bd. 1, s. 163
 • Aftenposten, 23.12.1981
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Alfhild Børsum Johnsen