J. debuterte på De Unges Utstilling hos Blomqvists Kunsthandel, Oslo i 1906. Hun deltok årlig i utstillinger i Kristiania 1910-16 med både maleri og grafikk. I 1919 flyttet hun fra Asker til Kirkøy, Hvaler, hvor det var få muligheter for å arbeide med grafikk. J. gikk etter hvert over til å male, og etter ektefellens død i 1939 studerte hun noen måneder under Jean Heiberg på Kunstakademiet. Hun har malt en rekke portretter, interiører og landskapsbilder. I 1940-årene gikk hun over fra et tradisjonelt naturalistisk formspråk til en teknikk med bruk av flekkvis påsatte strøk, i krapplakk og lyse, sterke farger. J. er først og fremst kjent som grafiker og har laget tallrike portretter, landskaps- og bybilder, særlig i koldnål og akvatint, med god beherskelse av teknikkene. Nesten alle trykkplatene til hennes grafiske arbeider ble ødelagt under 2. verdenskrig.