Faktaboks

Borghild Røed Lærum
Røed, Borghild
Født
6. november 1877, Hvitsten
Død
3. september 1959, Bærum

Banearbeidere på Høvik, 1916. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Pont St. Michel, 1930. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Selvportrett med blåveis, 1904. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Stilleben med mandolin, 1927. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

L.s tidligste bilder er ofte lyrisk oppfattede aften- og nattstemninger preget av nyromantikken. Arbeider som Sjøbodene og Bestemors bryggerhus, begge malt i Hvitsten 1900, har følsomme koloristiske kvaliteter. Det samme gjelder Sognsveien (1900), en tussmørkestemning i slekt med Lørdagskveld av Halfdan Egedius. I 1900–01 gikk L. på Harriet Backers malerskole. Selv om hun senere mottok impulser fra mange hold, slapp de kunstneriske prinsipper hun lærte hos Harriet Backer aldri taket i henne. Påvirkningen gjør seg gjeldende i barneportrettet Anne Marie (1908), Veien til Aasen, Eggedal (1911) og spesielt i interiørbildene. Så sent som i slutten av 1930-årene er elevforholdet påtagelig i Bislag, Buskestua, der L. skildrer dagslysets reflekser i et fargerikt landsens interiør. På malerskolen traff L. i 1901 Arne L. som hun giftet seg med fem år senere. Trass i stor temperamentsforskjell mellom dem mottok de som malere sterke impulser av hverandre, noe det pregnant utformede Utsikt fra Hvitsten (1906) vitner om. Gjennom sin mann fikk L. forståelse for Zahrtmannskolens idealer, og hun fikk også god kontakt med flere av de norske Zahrtmann-elevene. Fram til avreisen fra Norge i 1912 har L.s kunst en romantisk grunnholdning, slik de koloristisk saftige landskapene fra Eggedal somrene 1911–12 vitner om. Det mest uttrykksfulle, Eggedal gamle kirkegård (1911), er i slekt med Nikolai Astrups og Michaloff Wigdehls bilder.

I årene 1912–14 oppholdt L. seg i Paris som elev av Fernand Léger. Under innflytelse fra læreren arbeidet hun noen år i et strengt forenklet formspråk inspirert av kubismen. Hun utførte blant annet noen bevegelsesfylte, koloristisk friske skildringer fra arbeidslivet, Våronn på Ramstad (1916), Banearbeidere på Høvik (1916) og Vestbanebryggen (1917). Bildene kan tolkes som en hyllest til kroppsarbeiderne, samtidig som formspråket gir dem preg av effektive roboter. Både motivene og den halvt kubistiske utformningen leder tanken mot Axel Revolds litt senere utkast til Bergens Børs. Også i Marokkanerinne (1920) gjør impulser fra kubismen seg gjeldende. Men etter elevtiden hos André Lhote i Paris 1920–21 ble den hardhendte forenklingen avløst av et mer finstemt og nyansert formspråk i pakt med nyklassisismens idealer. Koloritten dempes i retning av jordfargene, grått, sølvgrått, grågrønt og gråbrunt. Typiske eksempler er det dypstemte Fra Frigstadseter (1928), Else (1929) og det storlatne Pont Neuf (1930), som vel er det betydeligste av hennes mange Paris-bilder. L.s senere produksjon er noe ujevn. Koloritten blir igjen frodigere og formspråket svinger mellom en impressiv og en mer dekorativt stilisert naturalisme. L. malte også religiøse komposisjoner, bl.a. altertavlen Kristus i Getsemane til Hvitsten kapell (1902), Nattverd (1933, Gran kommune) og Veien til Emmaus (utstilt 1934).

Familierelasjoner

Datter av

 • Anna Olsen
 • Lars Olsen Røed, skipper, reder

Gift med

Utdannelse

 • Elev av Harriet Backers malerskole, Kristiania 1900–01
 • elev av Fernand Léger og Marie Wasilieva (i Wasilievs atelier), Paris 1912–14
 • elev av André Lhote, Paris 1920–21

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i Paris 1902, 1912–14, 1919–21 og 1930
 • Spania 1913

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavle, Hvitsten kapell (olje, 1902) og portrett, sakristiet, Hvitsten kapell
 • Høvik menighetshus
 • Gran, Søndre Land og Vestby kommuner
 • Valdres og Asker kunstforeninger

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1901-1902
 • Høstutstillingen, 1911-1912
 • Høstutstillingen, 1924
 • Høstutstillingen, 1928-1929
 • Høstutstillingen, 1932-1933
 • Høstutstillingen, 1937
 • De unges utstilling, Christiania Kunstforening, 1911-05
 • Salon des Indépendants, Grand Palais, Paris, 1920
 • Unge Kunstneres Samfunn Permanentutstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1923-01
 • Exhibition of Norwegian Art, The Royal Society of British Artists' Galleries, London, 1928
 • Bildende kunstnerinners utstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1932
 • Unge Kunstneres Samfunn utstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1935
 • Unge Kunstneres Samfunn utstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1936
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Portrett-utstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1940

Separatutstillinger

 • Lærum, A., Gran Kunstforening, Vestoppland folkehøgskule, Brandbu, 1977
 • Oslo Kunstforening, 1978
 • Gran Kunstforening, Hadeland videregående skole, 1978
 • Slidretun, Vestre Slidre, 1979
 • Vestby Kunstforening, 1980
 • Asker Kunstforening, Samfunnshuset, Asker, 1982

Gruppeutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1934
 • Trondheim Kunstforening, 1934
 • Stavanger Kunstforening, 1934
 • Bergens Kunstforening, 1934

Portretter

 • Selvportrett (kull, 1904) gjengitt i Arbeiderbladet 10.8.1977 og Aftenposten 17.3.1978

Litteratur

 • Morgenbladet, 22.10.1911
 • Verdens Gang, 31.01.1920
 • Korsvold, P., i Bergens Tidende, 27.09.1934
 • Kunst og Kultur, 1934, s. 204
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 165 (ill.)
 • Grimelund, J. J., Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, s. 214
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 164, 167 (ill.)
 • Kunst og Kultur, Oslo, 1968, s. 234
 • Christie, S., Christie, H., Akershus, Norges kirker, Oslo, 1969, bd. 2, s. 18–19, 388
 • B. R. Lærum og A. Lærum, 08.1977, (ill.), katalog Brandbu
 • B. R. Lærum og A. Lærum, 03.1978-01.04.1978, (ill.), katalog Oslo Kunstforening
 • Dagbladet, 17.03.1978
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 21.03.1978
 • Sørensen, G., i Arbeiderbladet, 29.03.1978
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 30.03.1978
 • Granum, E., i Asker og Bærums Budstikke, 04.04.1978
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 05.04.1978
 • Flor, H., i Dagbladet, 06.04.1978, (ill.)
 • Tønsbergs Blad, 11.04.1978
 • Samhold-Velgeren, 30.08.1978
 • B. R. Lærum og A. Lærum, 09.1978, (ill.), katalog Gran Kunstforening
 • Hadeland, 02.09.1978, (ill.)
 • Oppland Arbeiderblad, 02.09.1978, (ill.)
 • Valdres, 15.09.1978
 • Valdres, 11.04.1979, (ill.)
 • B. R. Lærum og A. Lærum, 05.1979, (ill.), katalog Slidretun
 • Valdres, 15.05.1979, (ill)
 • Vestfjellets kunstmalere, Valdres, 18.05.1979, (ill.)
 • Valdres, 22.05.1979, (ill.)
 • Valdres, 23.05.1979, (portr. foto)
 • Oppland Arbeiderblad, 25.05.1979
 • Årseth, S., i Valdres, 01.06.1979
 • B. R. Lærum og A. Lærum, 03.1980, (ill.), katalog Vestby Kunstforening
 • Aftenposten, 26.03.1980, (ill.)
 • B. R. Lærum og A. Lærum, 08.1982, (ill.), katalog Asker Kunstforening

Faktaboks

Borghild Røed Lærum