Faktaboks

Oddvar Alstad
Født
25. juni 1915, Trondheim
Død
31. januar 1956, Oslo

A. debuterte på Sommerutstilling i Trondheim Kunstforening 1937 og vakte oppmerksomhet på Høstutstillingen 1945 med det presist komponerte Selvportrett 1944. Den klangfulle, rikt varierte koloritten, konsentrert om lysende spektralfarger, vitnet om en malerbegavelse utenom det vanlige. Under påvirkning av kunstnere som Picasso og fremfor alle Arne Ekeland, utviklet A.s kunst seg i de følgende år fra en relativt realistisk malemåte til en voldsom, ofte outrert ekspresjonistisk uttrykksform med klart uttalt sosial tendens. Den temperamentsfulle trønderen satte seg ærgjerrige mål. Han ville omforme menneskene og forbedre samfunnet. Hans bilder skulle gripe, sjokkere og forarge.

A.s koloritt hadde alltid en personlig karakter, men han maktet sjelden å gi sine intensjoner en helt gyldig kunstnerisk form. Hans følelsesmessige engasjement gikk ofte ut over evnen til bevisst artikulering. Til A.s mest vellykkede arbeider hører det dystre, fargeglødende Barnet spør 1947 (privat eie, Molde) og Bygningsarbeideren (1948), der han gir uttrykk for sitt radikale samfunnssyn, videre det mer avklarede og harmoniske Vår (1951) og Byggeren (1955/56), begge i Trøndelag Kunstgalleri. I de to sistnevnte merkes en viss tilstramning i formspråket. Oppholdet i Paris og impulsene fra Léger og Diego Rivera bidro til å forsterke denne tendens.

Som lærer ved Kunstskolen i Trondheim viste A. en sjelden evne til å komme i kontakt med sine elever. For yngre trøndermalere fikk han stor betydning (Oddmund Kristiansen m.fl.).

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Trondheim
 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo (før 1911: Den kgl. Tegneskole)
 • Statens Kunstakademi, Oslo (opprettet 1909) under Axel Revold 1943–45
 • elev av Fernand Léger i Paris 1952

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schlytters legat 1947
 • Finnes legat 1947 og -48
 • 3% fondets stipend 1953
 • Studiereiser til Sverige og Danmark 1947 og 1952
 • Italia 1953

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer ved Kunstskolen i Trondheim
 • Stemmerett BKS

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo med Selvportrett ca. 1945 og Predikanten 1946
 • Trøndelag Kunstgalleri (Tidligere Trondheim Kunstforening) med Moren 1946, Vår 1951 og Byggeren 1955/56

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutst., 1945-1948
 • Høstutst., 1951
 • Høstutst., 1954-1956
 • Unge Kunstneres Samfunn Jub.utst., 1946
 • De offisielle norske og nordiske utstillinger, København og Stockholm, 1947
 • Kunst i Trøndelag, Oslo Kunstforening, 1948
 • Papegøyen, K. Hus, 1953
 • Efteraarsudst., København, 1956
 • Statens Kunstakademi 1909–1969, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1969
 • Jub.utst. 1930–80, K. Hus, 1980

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1950
 • K. Hus, 1957
 • Trondheim Kunstforening, 1956

Portretter

 • En portrettbyste av A. i gips ble utført i 1944 av Oscar Lynum
 • Selvportrett (olje, 1944)
 • Selvportrett (olje, 1945, privat eie)
 • Selvportrett (1946)
 • Selvportrett (1955)

Litteratur

 • Kunst i Trøndelag, Trondheim, 1945, s. 154–58 (4 ill.), 187
 • Katalog Jubileumsutst. 1921–1946, UKS, Oslo, 1946, (ill.)
 • Bonytt, 1947, s. 26, 29, 216
 • Bonytt, 1950, hefte 5, s. XV
 • Bonytt, 1953, s. 208
 • Kvinnen og Tiden, Oslo, 1947, nr. 5, s. 8 (ill.)
 • R. Aulie, Moderne norsk malerkunst, København, 1948, s. 58
 • Samtiden, 1948, s. 193
 • L. østby, Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, register (ill. i farger)
 • Revold, R., Efterkrigskunst, fem malere, K. og K., 1949, s. 151–74 (3 ill.)
 • Morgenbladet, 08.02.1950, (ill.)
 • Norges Handels og Sjøfartstidende, 08.02.1950, (ill.)
 • A. Moen, Arbeiderbladet, 11.02.1950
 • Michelet, J.F., Morgenbladet, 14.02.1950, (ill.)
 • Moss J(ohnsen), Morgenposten, 14.02.1950
 • Mæhle, O., Dagbladet, 15.02.1950, (ill.)
 • Årsberetning Trondhjems Kunstforening, 1951, s. 9–10
 • Årsberetning Trondhjems Kunstforening, 1952, s. 10, 12 (ill.), 15
 • Årsberetning Trondhjems Kunstforening, 1956, s. 17, 23, 26 (ill.)
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 305 (ill.), 317 (ill.), 318–19
 • Papegøyen, katalog nr. 149, K. Hus, 1953, s. 6, 7, 10, 11 (2 ill.)
 • Flønes, O., Grimelund, J.J., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, register
 • Kunsten idag, 1955, hefte 33, s. 5
 • Kunsten idag, 1968, hefte 83, s. 6
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 14 og ill. 8
 • Oddvar Alstad, katalog Trondheim Kunstforening, 1956, (ill., forord av Lars Tiller)
 • Arbeideravisa, 30.04.1956
 • Arbeideravisa, 02.05.1956, (2 ill.)
 • Willumsen, U., Nidaros, 12.05.1956
 • Revold, R., Dagbladet, 12.05.1956, (ill.)
 • Oddvar Alstad, katalog nr. 181, K. Hus, 1957, (3 ill., forord av R. Revold)
 • Mæhle, O., Dagbladet, 23.01.1957, (ill.)
 • P(armann), ø., Morgenbladet, 23.01.1957
 • Moss J(ohnsen), Morgenposten, 24.01.1957
 • Michelet, J.F., Verdens Gang, 24.01.1957, (ill.)
 • Aas, A. J., Aftenposten, 25.01.1957
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års jubileet 1963, Bergen, 1963, register (ill.)
 • AKL, Oslo, 1968, bd. 1, s. 347
 • Thue, O., Statens Kunstakademi 1909–1969, Oslo, 1969, s. 26, 35, katalog Nasjonalgalleriet
 • K. og K., register 1910–67, Oslo, 1971, s. 60, 174
 • Johannesen, O. Rønning, Jakob Weidemann, Oslo, 1971, s. 8, Småskrifter, Landslaget Kunst i skolen
 • Kristiansen, H., Trondhjems Kunstforening 1945–1970, Trondheim, 1973, reg.
 • Adresseavisen, 05.05.1975, (portr.foto)
 • Trøndelag, Oslo, 1976, s. 229, Bygd og by i Norge
 • Brun, H. J., Frans Widerberg, Oslo, 1978, s. 18
 • Egeland, E., Jakob Weidemann, Oslo, 1978, s. 43
 • Hellandsjø, K., Jakob Weidemann og det abstrakte maleris gjennombrudd i Norge 1945–1965, Oslo, 1978, s. 66, 78
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1978, bd. 1, s. 181
 • Kunstnernes Hus 1930–1980, Oslo, 1980, s. 94, 197, 201

Faktaboks

Oddvar Alstad