Faktaboks

Karl Straume
Straume, Karl Olav
Født
14. mai 1877, Ørsta
Død
7. desember 1968, samme sted

S. er mest kjent for sine landskaper, som oftest fra Vestlandet, og for sine portretter. Mange av dem er malt på bestilling. Han viderefører en naturalistisk tradisjon, med innslag av ekspresjonistiske trekk, inspirert av dramaet i Vestlands-landskapet og manifestert i bildene med en heftig og intens penselføring. I enkelte bilder ses også en naturmystikk på linje med Nikolai Astrup, men hans nærmeste parallell i Vestlands-maleriet er Bernt Tunold. S. hadde mange interesser som fikk konsekvenser for hans maleri. Bl.a. var han opptatt av lokalhistorie, og dette kan avleses i bildene hvor han idealiserer historiske begivenheter. Fra ca. 1950 ble religiøse temaer fremtredende, klarest utformet i en rekke altertavler og i portretter av geistlige personer. S. malte også portretter av mange av sin egen generasjons intellektuelle, kunstnere og folk fra næringslivet. Ved siden av maleriet, som ofte ble til utendørs, dyrket han akvarell og blyant- og kulltegning, og laget også endel grafiske arbeider, de fleste i tresnitt. S. var særdeles fargerik og frittalende person, som også skrev dikt og salmer, og deltok i debatt om sosiale og kulturelle spørsmål, med avisartikler og som taler.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anne Petrine Hovden
 • Ola Strømme, fanejunker

Gift med

 • Ingeborg Straume

Utdannelse

 • Volda lærarskule 1895-97
 • Den kgl. Tegneskole 1908-10, og under Olaf Willums 1927
 • Statens Kunstakademi, Kristiania under Chr. Krohg og Halfdan Strøm 1910-13
 • Académie Moderne, Paris under Othon Friesz 1920
 • Søren Onsagers og Anders C. Svarstads malerskole 1926
 • Elev av Lars Utne 1929

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1913, -15
 • Statens kunstfond 1948
 • Stipend fra Fondet for dansk-norsk samarbeid 1954
 • Studiereiser til Nederland, Belgia og Paris 1920
 • Sverige 1931, -33
 • Danmark 1932, -54

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medstifter av Møre Kunstlag 1931, formann 1931-46, æresmedlem
 • Medlem av komiteen for Ivar Aasen-monumentet, Ørsta 1950-53
 • Medlem Vestlandske Kunstnerråd 1955-66
 • Initiativtaker til Sunnmøre museum, hedersmedlem fra 1958

Priser, premier og utmerkelser

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1961

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavle, Gursken kirke (1917)
 • Altertavle, prekestol og døpefont Bjørke kirke, Hjørundfjord (1920)
 • Baptisttemplet, Trondheim (1934)
 • Bergen Billedgalleri
 • Nationalmuseum., Stockholm
 • Alltinget, Reykjavik
 • Aalesunds Kunstforening
 • Ørsta, Volda og Ulstein kunstlag

Illustrasjonsarbeider

 • Tresnittmappen Kjende Sunnmørsheimer 1929
 • Sørensen, G.: Vrangt og Ret

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1914-1916
 • Høstutstillingen, 1918-1919
 • Høstutstillingen, 1922-1923
 • Høstutstillingen, 1926
 • Høstutstillingen, 1932-1933
 • Høstutstillingen, 1936-1937
 • Høstutstillingen, 1940
 • Høstutstillingen, 1946-1948
 • Høstutstillingen, 1952-1953
 • Høstutstillingen, 1955
 • Vestlandsutst., 1929-1930
 • Vestlandsutst., 1933-1934
 • Vestlandsutst., 1937-1939
 • Vestlandsutst., 1945
 • Vestlandsutst., 1947
 • Vestlandsutst., 1951-1952
 • Vestlandsutst., 1956-1958
 • Vestlandsutst., 1960-1966
 • De unges utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1917
 • Exhibition of Norwegian art, London, 1928
 • Trønder- og Vestlandsmalere, Kunstnernes Hus, Oslo, 1930
 • Norsk kunst, Riga, 1934
 • Unge Kunstneres Samfunn, Kunstnernes Hus, Oslo, 1935
 • Unge Kunstneres Samfunn, Kunstnernes Hus, Oslo, 1936
 • Retr. utst., Nasjonalgalleriet, Oslo, 1940
 • Ålesund kunstnerlags utst., 1946
 • Sunnmøre kunstnerlags utst., Trondheim, 1946

Separatutstillinger

 • Aalesunds Kunstforening, 1910
 • Aalesunds Kunstforening, 1943
 • Oslo Kunstforening, 1913
 • Bergen Kunstforening, 1913
 • Trondheim Kunstforening, 1913
 • Fargo, Minnesota, 1928
 • Ørsta Kunstlag, 1941
 • Ørsta Kunstlag, 1967
 • Ørsta Kunstlag, 1977
 • Ulstein Kunstlag, 1963
 • Oslo Kunstforening, 1964

Portretter

 • Petter Dass (1913), Alstahaug kirke
 • Anders Hovden (1918) Ørsta, Ålesund og Melhus kirker
 • Peter Wilhelm Bøckman, Trondheim domkirke (1923)
 • John Neergaard, Stortingsgalleri (1928)
 • Nils Trædal samme sted
 • Peder Blix, Voss landsgymnas
 • Vetle Vislie, Hamar lærarhøgskole
 • Henrik Kårstad og Samuel Stabell, Volda lærarhøgskule
 • Just Qvigstad, Tromsø lærerskole

Eget forfatterskap

 • Sunmørsk bygdekunst, Folkekunst, 1946, s. 30-31
 • Lilja i dalen, Oslo, 1967
 • dikt og salmer i Sunnmørsposten og Møre-Nytt

Litteratur

 • Sinding Larsen, K., Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, s. 83
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 247
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 236, 249 (ill.)
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845-1945, Trondheim, 1955, register s. 280, 266
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, register
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 249
 • Ytreberg, N. A., Tromsø bys historie, Trondheim, 1971, bd. 3, register
 • Møre og Romsdal. Bygd og by i Norge, Oslo, 1977, register (ill.)
 • Morgenavisen, 13.10.1913
 • Verdens Gang, 18.10.1913
 • Aftenposten, 20.10.1913
 • Ørebl., 12.11.1913
 • Wentzel, K., i Verdens Gang, 18.11.1913
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 19.11.1913
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 11.06.1917
 • Norske Intelligenssedler, 24.11.1913
 • Tidens Tegn, 24.02.1923
 • Den 17de Mai, 20.04.1923
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 24.04.1923
 • Salicath, ø., i Arbeiderbladet, 03.05.1923
 • Aalesunds Avis, 07.11.1925
 • Gula Tidend, 08.05.1926
 • Sunnmørsposten, 28.06.1926
 • Sunnmørsposten, 02.04.1943
 • Håvåg, H., i Møre, 06.12.1947
 • Sunnmøre Arb.avis, 22.11.1950
 • Gula Tidend, 10.05.1952
 • Barstad, S., i Sunnmørsposten, 11.05.1957
 • Morgenavisen, 25.10.1960
 • Aftenposten, 10.06.1961
 • Korsvold, P., i Sunnmørsposten, 23.04.1964, (ill.)
 • Bergens Arbeiderblad, 24.04.1964
 • Nationen, 25.04.1964