Faktaboks

Johan Herman Coning
Koning, Johan Herman/Harmen; Coning, Johan Harmen; Køning, Johan Herman/Harmen

C.s vita er lite kjent. Man har trodd han var sønn av Jacob C. d.y., men det synes godt gjort at han ikke var det. I 1717 blir det oppgitt at C. d.y. hadde to barn i live - begge piker. Det har også vært gjettet at C. var en brorsønn av C. d.y., eller en elev som har tatt navn av sin mester. Han nevnes første gang i et dokument fra 1700, han arbeider da i København. Han har oppholdt seg i Norge ca. 1704–05, antagelig i Christianiaområdet. Det fremgår av en tegning av en flodgud i den danske maleren Nicolai Christian Moritz minnebok (Det kgl. Bibliotek, København). Den bærer signaturen J.H. Kønig og er datert 1705. Antagelig er det den samme Kønig som omtales som "Koning Kontrafeier" i forbindelse med en episode på et vertshus i Christiania 7. desember 1704. Om hans virksomhet i Norge vet vi ellers ingenting, men muligens kan C. ha utført malerier her, som tidligere har vært tilskrevet C. d.y., det gjelder bl.a. dekorasjonsarbeider på Frogn gård, Drøbak, som skildrer landskapsmotiver med store forgrunnstaffasjer av bønder, gjetere og jegere foruten klassisk-mytologiske skikkelser. Han har antagelig oppholdt seg i København til han i 1718 omtales i Helsingør. Man finner også spor etter ham i kongelige regnskaper fra 1719–35, da han mottar betaling for utførte reparasjoner av malerier på de kgl. slott. Han har også mottatt bestillinger på prospekter av kongen, og på malerier med scener fra kroningen i 1730. C. skal også ha malt allegoriske bilder.

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Danmark

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • 2 norske landskaper i baroniet Gaunøs malerisamling Næstvedt i Danmark
 • 1 portrett på Fredriksborg Slot, Hillerød, Danmark
 • 1 maleri i Norsk Folkemuseum (?)

Litteratur

 • Meier, F.J., Fredensborg, København, 1880, s. 176
 • Øverland, O.A., Aftenposten, 14.07.1903
 • Fett, H., Billedhuggere i Christiania, (Kristiania, 1903, s. 9, 10
 • Madsen, K., Baroniet Gaunøs Malerier, København, 1914, s. 154
 • Schnitler, C.W., Malerkunsten i Norge, (Kristiania, 1920, s. 30–32
 • Schnitler, C.W., Norsk Kunsthistorie, Oslo, 1925, s. 390–96
 • Finne Grønn, S.H., Norsk Tidsskrift for Genealogi, Oslo, 1926, bd. 2, s. 446
 • Grevenor, H., Norsk Malerkunst under renessanse og barokk, Oslo, 1928, s. 212
 • Brask, R. Høeg, Historiske Meddelelser om Staden København, København, 1941, 3 rekke, bd. 4, hefte 6–7

Faktaboks

Johan Herman Coning