Faktaboks

Niri Matssønn Amundkaas
Født
1757, Heddal
Død
ca. 1820

A. var husmannssønn og virket i Telemark. Allerede fjorten år gammel skal han ha vært med på å dekorere en stue i Heddal. Mellom 1781 og 1804 laget han en rekke interiører i Heddal og Sauherad bl.a. på Ramberg-gårdene og Yli i Heddal.

Hans interiører var opprinnelig tenkt å skulle stå i umalt furu. Dette fremgår av den lette risningen som nettformet fyller grunnen i innskriftfrisene, og i de grunt innsatte feltene med vekslende geometriske former som bryter de større treflatene. Slik står i dag Holtastua fra Sauherad (Brekke museum i Skien). Den ble dekorert av A. i 1785. De fleste av hans øvrige interiører ble imidlertid rosemalt av Olav Hanssønn kort etter at de stod ferdige.

Litteratur

  • Meyer, Fortidskunst i Norges bygder, Telemarken 2, Oslo, 1926, s. 15–16
  • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 640