Faktaboks

Torgeir Alvsaker
Født
9. februar 1875, gården Alvsaker i Kinsarvik, Ullensvang
Død
27. november 1971, Bergen

Fra 1898 var A. assistent hos arkitekt Adolph Fischer i Bergen og Holger Sinding-Larsen i Kristiania (1877-1924); deretter i Stavanger inntil han i 1905 emigrerte til USA hvor han ble ansatt som arkitekt i North Western Terracotta Co. I 1916 slo A. seg ned i Bergen som privatpraktiserende arkitekt; i kompaniskap med arkitekt Einar Vaardal-Lunde 1948–1969

A. var en allsidig arkitekt som ble meget brukt. Hans første selvstendige arbeider er tegnet i jugendstil, f.eks. Mauritzen-gården i Stavanger. Senere oppførte han en mengde villaer og småhus samt småhus/rekkehus for byggeselskap, dessuten leiegårder/forretningsgårder med klassiske stiltrekk. Senere er det funksjonalismens formspråk som kommer til uttrykk i hans bygninger. Et gjennomgående trekk er at bygningene er søkt tilpasset den stedegne byggetradisjon. Arbeidene hans er stort sett enkle, velproporsjonerte og glir godt inn i det lokale miljø. Dette gjelder særlig mange av de ungdomshus og skoler han oppførte på Vestlandet. A. har også utført oppmålinger, forandringsarbeider og restaureringer av noen kirker og større gårdsanlegg på Vestlandet.

Utdannelse

 • Bergens Tekniske Skole 1898

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av Bergen Arkitektforenings styre 1919–1921
 • Bergen Arkitektforenings driftsfond 1934
 • Bergen Arkitektforenings finansieringsråd 1936–41

Utførte arbeider

 • I Bergen når intet annet er nevnt. Villaer og småhus: Bjørndalen 2 for Brakstad (1916)
 • Bjørndalen 14 for A. Solheim (1918)
 • Lappen 6 for Karl Flom (1920)
 • Hunstadsvingen 23 for Jacob Nielsen (1920)
 • Solbakken 4a-b for L. Stueland (1920)
 • Breistølen 7 for M. Birkeland (1922)
 • Frydenlund (tomt 16) for S. Rasmussen (1922)
 • Breistølen 5 for M. Helland (1923)
 • Sudmansv. 1 for E. Thorsnæs (1923)
 • Sudmansv. 8 for Lyder Haavig (1923)
 • Sudmansv. 10 for J. Bakke (1923)
 • Breistølen 13 for Buntz (1923)
 • Sandvikslien 3 for O.A. Holm (1923)
 • Landaasvn. 19a for G. Igelkjön (1923)
 • Flöenbakken for Flonæs (1923)
 • Finbergåsen (?) for Strømme og Eliassen (1923)
 • Fridalen 17 og 19 for R. Bjarne (1924)
 • Amalie Skramsv. 2 for Myking (1924)
 • Svartediksv. 16 for T. Alvsaker (1925)
 • Ibsensgt. 78 (2 bygn.) for T. Alvsaker (1925)
 • Haukelandsv. 27a for M. Hansen (1927)
 • Årstadgjeilen 16–18, flere hus for T. Alvsaker (1927, -28 og -29)
 • Amalie Skramsv. 19 og 23 for G. Olsen (1927)
 • Svartediksv. 16a for Fr. Reimond (1928)
 • Gimlebakken 14a for Geelmuyden (1928)
 • Årstadgjeilen 19 for Kolbeinsen (1928)
 • Gimlev. 40 og 42, (1929)
 • Hellev. 27–29 for Jersin og Eide (1929)
 • Småhus/rekkehus for byggeselskap: Haukeland, 7 hus for A/S Gode Hjem (1918)
 • Nye Sandviksv. 7 for Postfunksjonærenes Byggeselskap (1920)
 • Løitnant Bjerkesgt. 6 for A/S Løitnant Bjerkesgate (1921)
 • Haukeland, 8 hus for Gimleparken Byggeselskap (1921)
 • Welhavensgt. 54, 4 hus for et byggeselskap (1922)
 • Øvre Sandviksv. 19 og Egedesgt. 12 og 12a, 6 hus for Bergens Kooperative Byggeselskap (1923)
 • Leiegårder/forretningsgårder: Mauritzen-gården, Prostebakken 2, Stavanger (1905)
 • Strømsgt. 8 for P.G. Rieber & Søn (1918)
 • Øvre Sandviksv. 19 for K. Meier-Heil (1919)
 • Olav Kyrresgt. 7 for Graarud (1926)
 • Strandkaien 2 for A/S Strandkaien 2 (1927)
 • Konsul Børs gt. 52, 6 hus for A/S Konsul Børs gt. 52 (1928)
 • Ole Viks gt. 3, 7 og 9 for Myking (1929)
 • Repslagergt. 9 for P. Larsen (1929)
 • Strandkaien 2 og 4 (1930–33)
 • Christian Michelsensgt. 1 og 3
 • Og "Den gule hus", Christian Michelsens gt. 5 og 5a (1927)
 • Apartementshuset i Håkonsgt.
 • Prinsens gt. 6, Oslo
 • Glass og stentøyforretning i Bergen (1955)
 • Offentlige bygninger: Betanien sykehus, Kalfarv. 22, (tilbygg 1928)
 • Søsterboligen på Valen, Haus gamlehjem på Osterøyen (1956, sammen med E. Vaardal-Lunde)
 • En rekke ungdomshus, særlig i Hardanger
 • Flere folkehøyskoler, bl.a. i Tyssedal
 • Bygdemuseet for Sunnhordlandsbygdene, Leirvik på Stord, brannsikker museumsbygn. (1930)
 • Ingebrigt Vik Museum, Øystese, Kvam, Hordaland (1934)
 • Hotell: Solfonn Hotell, Odda (1953)
 • Ullensvang hotell, Loftshus (1938)
 • Kirker: Vestre kirke, Vikebygd Ølen, Hordaland (1928)
 • Austre kirke, Viksbygd Ølen, Hordaland (1937)
 • Reksteren kirke, Tysnes, Hordaland (1937)
 • Bleikvassli kirke, Hemnes, Nordland (1955)
 • Elsfjord kirke, Hemnes, Nordland (1955)
 • Tveit kirke, Askøy, Hordaland (1957)
 • Brandasund kirke, Fitjar, Hordaland (1960, sammen med E. Vaardal-Lunde)
 • Strusshamn kirke, Askøy, Hordaland (1969, sammen med E. Vaardal-Lunde)

Litteratur

 • Kielland, A. M., Arnesen, O., Bergens forretningsstrøk før og nu, Bergen, 1928, upag. (ill.)
 • Shetelig, H., De norske museers historie, Oslo, 1944, s. 144, 282
 • Bøgh, Gran, Et kultursentrum, Bergen, 1946, s. 113, redaktør
 • Muri, S., Norske Kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 264
 • Arkitektnytt, 1971, nr. 20, s. 514
 • FNFB, 1918, s. 235,246, årbok
 • FNFB, 1930, s. 164, årbok
 • FNFB, 1942, s. 188, årbok
 • FNFB, 1945, s. 154, årbok
 • FNFB, 1947-1948, s. 157, årbok
 • FNFB, 1955, s. 201, årbok
 • FNFB, 1959, s. 136, årbok
 • FNFB, 1960, s. 123, årbok
 • Sørby, H., Stavanger Museums årbok, 1973, s. 92–93 (ill.), Bidrag til Stavangers arkitekturhistorie i Stavanger
 • Byggekunst, 1919-1920, s. 204,
 • Byggekunst, 1933, tillegg s. 10, s.188, 189 (ill.)
 • Byggekunst, 1934, tillegg s. 6
 • Byggekunst, 1938, tillegg s. 43
 • Byggekunst, 1953, s. 126 (ill.)
 • Byggekunst, 1955, s. 62, 63 (ill.)
 • Byggekunst, 1958, s. 154, 160 (ill.)

Arkivalia

 • Bull, Schak, Byggeforhold i Bergen i Aarene 1880–1930, 1932, manuskript i Bergen Arkitektforening