Faktaboks

Olaf Jahnsen
Født
12. mars 1878, Bergen
Død
1960, Voss

J. var en av de mest benyttede arkitekter i Bergen de første tiår av 1900-tallet. I de nye villa-områdene utenfor byen bygde han en rekke eneboliger. I mange tilfelle stod han selv som byggherre ved oppførelsen og solgte husene ferdig til innflytting. Blant annet i Sandviken og på Møhlenpris tegnet J. bolighus for byggeselskap opprettet av kommunale funksjonærer, typografer og Egne hjem-bevegelsen.

Det første byggeselskap han bygde for, var Typografenes byggeselskap i Persensbakken, det første større kooperative byggetiltak i Bergen. Det er enkle to-etasjes trehus med sukledning og skiferbelagte tak. Sporveisfunksjonærerenes Byggeselskaps boliger på Møhlenpris utgjør et kvartal mellom to gater og består av en lang tre-etasjes hovedblokk med E-formet grunnplan. Mellom fløyene fram mot gaten ligger to frittliggende hus. Bygningene er av pusset mur med detaljer inspirert av barokkarkitektur. Hans villaer varierer i utforming og stilpreg, ofte godt tilpasset det omliggende miljø. J.s styrke som arkitekt lå i evnen til å skape en rasjonell og funksjonell romdisposisjon og trivelige værelser. Dessuten var han en dyktig forretningsmann og organisator.

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Voss

Utdannelse

 • Assistent ved Johan Fayes arkitektkontor, Bergen
 • deretter undervisning ved Bergens tekniske skole
 • en tid ansatt på arkitekt Edvard Madsens kontor
 • hospitant ved den tekniske høyskolen, München 1900-01

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Flere studiereiser i Europa

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medstifter av Bergen Arkitektforening 1908

Utførte arbeider

 • En del adresser har eldre husnummer. Villaer: Kalvedalsvn. 61 for E. Blaauw (1903)
 • Parkvn. 36 for Jac. Møklbust (1903)
 • Kalfarvn. 102 l, 100 c, 100 d for Jahnsen (1905)
 • Kalfarvn. 100 a, 100 f, 100 g, 100 for Jahnsen og 100 f for fru Madsen (1906-07)
 • Aashaug, Jægersminde for Palmstrøm (1907)
 • Kalvedalsvn. 51 a for H. Magnus, 10 for Ingstad (1908)
 • Kalvedalsvn. 43 a for N. Martens (1908)
 • Skandsemyren 5 for L. Wittrup (1909)
 • Kalfarvn. 44 og 50 for F. W. Ohldick (1909)
 • Fjeldvn. 90 a for Jahnsen og 88 a-b og 80 a-b for M. Berg (1910)
 • Fjeldvn. 84 for J. Eliassen (1910)
 • Kalfarlien 13 l for W. Holm og 9 l og 11 c for Jahnsen (1910)
 • Kalfarlien 7 l for Tschudi og 15 a-b for Jahnsen (1910)
 • Kalfarlien 17 a for Sebjesæter (1910)
 • Nordre Starefoss for Ottilie Hansen (1911)
 • Fjeldvn, 90 a-b for Jahnsen (1911)
 • Lynghaugen 1 for Thingnæs (1912)
 • Lynghaugen 2 for M. O. Dalland (1914)
 • Årstadvn. 3 for H. Madsen (1915)
 • Haukelandsvn. 37 og 39 for T. Bjørnevold (1915)
 • Kronstad 139 for Wesenberg (1915)
 • Lynghaugen ? for P. Pettersen (1915)
 • Storhaugen 21 for Henriksen (1916)
 • Kronstad 140 for Lorentzen (1916)
 • Storhaugen 19 for K. A. Henriksen (1916)
 • Landåsvn. 24 for Anna Madsen (1916)
 • Kronheim, Årstad for Kr. Hjertholm (1916)
 • Gimle 3 for Fr. Blytt (1916)
 • Lynghaugen 4 for Clausen (1916)
 • Haukeland 164 for Henriksen (1918)
 • Ibsens gt. 115 a-b for N. Johnsen (1919)
 • Haukeland 168 for Nøstdal (1923)
 • Bjørndalen 28 for Jahnsen (1924)
 • Skivebakken 46 b for G. Olsen (1925)
 • Landåsvn. 3 for J. Myklebust (1926)
 • Bjørndalen 28, to villaer for Jahnsen (1927)
 • Bolighus for byggeselskap: Persenbakken 1–27 og Øvre Sandviksv. 29–37, 51 for Typografenes byggeselskap (1910–11)
 • Thormøhlens gt. 38, seks våningshus for Bergens Sporveisfunksjonærer (1913)
 • Fjøsangervn. 1-11 for Bergens mek. Verksteds funksjonærer (1915)
 • 12 våningshus i Prahlsv. for Bergens kommunale funksjonærer (1915)
 • 7 våningshus på Rothaugen for Brandfunksjonærernes Byggeselskap (1915)
 • 24 våningshus, Lappen 9 for Byggeselskapet Egne hjem (1918)
 • 8 våningshus i Konsul Børs gt. for Sporveisfunksjonærenes Byggeselskap (1920)
 • 15 våningshus, Ibsens gt. 95-97 for Haukelands Eneboliger (1920)
 • 13 boliger, Landåsleitet 17 (1918) sammen med boligarkitekt Jon Knudsen
 • Lappen 3, tre villaer for Byggeselskapet Ulrik sammen med arkitekt Ross
 • Fabrikker: Skutevikens Tverrgt. for Junker (1905)
 • Strømgt. 7 a, bakeri for H. Berentsen (1910)
 • St. Jørgens gt. 4 for Jaquardvæveriet (1912)
 • Møhlendalsvn. 63 for Norsk Cementindustri (1920)

Litteratur

 • Geelmuyden, C., Schetelig, H., Bergen 1814-1914, Bergen, 1915, bd. 1, s. 289 (ill.), 305
 • Fougner, E., Norske ingeniører og arkitekter, (Kristiania, 1916, s. 141
 • Byggekunst, 1933, s. 164, 166, 170
 • Byggekunst, 1956, s. 126, 128 (ill.)

Arkivalia

 • Bull, Schak, Bygningsforholdene i Bergen i Aarene 1880-1930, Bergen Arkitektforening, 1932, manuskript i