R. levde det meste av sitt liv i utlandet, men foretok flere studiereiser rundt i Norge. Han malte landskapsbilder, spesielt skogsinteriører og fjordlandskaper. I 1890 vendte R. tilbake til Arendal og opprettet egen tegneskole.