Faktaboks

Marit Wiklund
Født
8. oktober 1945, Trondheim

W. begynte sin virksomhet som skulptør med aktfremstillinger og portretter. Disse genrene hadde en dominerende plass i Per Palle Storms undervisning, men hennes formspråk kom, med sin realistiske karakter, til å avvike fra lærerens akademiske naturalisme. Allerede på hennes første utstilling i Billedhoggerhuset, Oslo, kom dette til uttrykk. Senere skulle W. først og fremst bli fremhevet for sin evne til individuell karakteristikk av modellen, noe man så av bystene på den egentlige debututstillingen i Galleri Tanum i 1975 (Kjell Askildsen, Thomas Mürer). Utnyttelsen av betong-materialets særegne karakter ble også bemerket. W. har villet sprenge den tradisjonelle, eksklusive skulpturens grenser. Derfor begynte hun å arbeide i mindre formater fra midten av 70-åra. Motivene var ofte hentet fra arbeidslivet. I motsetning til den tradisjonelle heroisering hos f.eks. Jules Dalou og Constantin Meunier, la W. an på å innfange en hverdagslig karakter i skildringen. Typisk i så måte er hennes Tunnelarbeidere (1980), der to stående mannsskikkelser i ledig samtale er modellert med en livlig overflatevirkning. Røffere er fremstillingen i den enbente Krigsseiler, som stirrer indignert opp fra krykkene. W.s engasjement har også vært knyttet til innen- og utenrikspolitiske konflikter, og hun har laget typer og små grupper som understreker det heroiske ved samenes, afghanernes og palestinernes kamp for sine rettigheter. På gruppeutstillingen Oslo - Oslo 1981, viste hun legemsstore punkere i bemalt betong, og sjelden har et materiale fungert så talende som i skildringene av representantene for denne fargerike asfaltklanen. Ved siden av skulpturene har W. også en omfattende praksis som illustratør og tegner, og også i dette mediet stammer en hoveddel av motivene fra arbeidslivet.

Familierelasjoner

Datter av

 • William Wiklund
 • Inger Johanne Horg

Gift med

 • Atle Grøhn

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Trondheim yrkesskole, reklamelinjen 1962-65
 • kveldskurs i modellering hos Sivert Donali og Edith Aas 1963-65, Elen Elster Christensen 1966
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Per Palle Storm 1966-69, mesteratelier Billedhoggerhuset, Oslo 1969-70

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Benneches legat 1970
 • Astri Aasens gave og Trondheim bys kulturfond flere ganger i 1970-årene
 • 3%-fondets stipend 1971
 • Statens reisestipend 1972
 • Statens 3-årige arbeidsstipend 1974, -79
 • Conrad Mohrs legat 1978
 • Bærum kommunes stipend Reiser til Italia 1967
 • Berlin og Paris 1972
 • Kina 1978

Stillinger, medlemskap og verv

 • Gjestelærer Vestlandets Kunstak. 1975
 • amanuensis (1/2 stilling) Statens Kunstakademi, Oslo 1981-82
 • undervist ved en rekke videregående skoler i Oslo
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn, styremedlem 1976-79, formann 1978-79, jurymedlem i flere perioder 1970-årene
 • medlem Trøndelag Bildende Kunstnere
 • Norsk Billedhuggerforening
 • medlem Den faste Jury 1982-83

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Portrettstudie, Byåsen skole, Trondheim (bronse 1975)
 • Søstre, Mosseporten sykehjem (bronse 1978) og Det Kongelige Selskap for Norges Vel, Hellerud gård, Oslo (1984)
 • Peter Wessel Tordenskiold, Ringve Museum, Trondheim (bronserelieff 1977)
 • Minnesmerke, Færvik kirke, Tromøya (bauta med bronserelieff 1978)
 • Jubileumsmedalje, Kong Olav V 25 års jubileums som regent (bronse og sølv, preget av den Kongelige Mynt, Kongsberg 1982)
 • Balanse, Hovseter sykehjem, Oslo (bronse 1984).
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Ringve Museum
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Norsk kulturråd
 • Landslaget Kunst i Skolen

Illustrasjonsarbeider

 • Johanna Schwartz: Labyrinten. En bok for blinde og seende barn, Oslo 1970

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1969-1974
 • Høstutstillingen, 1982
 • Trøndelagsutst., 1977-1978
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1970-1971
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1974
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1976
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1978
 • Kontrast, gruppeutst., 1970
 • Kontrast, gruppeutst., 1970
 • Kontrast, gruppeutst., 1970
 • Kontrast, gruppeutst., 1970
 • Unge Kunstneres Samfunn jubileumsutst., 1971
 • Nordisk kunstutst., 1972
 • Skulpturutst., 1972
 • Norsk skulptur, 1972
 • Internasjonal småskulptur-biennale, 1973
 • Sommerutst., 1972-1973
 • Sommerutst., 1976
 • Aspekt, 1974
 • Skulptur underveis, 1980
 • Skulptur underveis, 1981
 • Skulptur underveis, 1981
 • Oslo-Oslo, 1981
 • GRAS jubileumsutst., 1983
 • Art-84, 1984

Separatutstillinger

 • Et år i Billedhoggerhuset, 1971

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1971, s. 52
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 58 (ill.), 61, 117
 • Kunst og Kultur, 1973, s. 128, 139
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 118
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 63, 108, 195
 • Kunst og Kultur, 1981, s. 114
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1981, bd. 12, s. 518
 • Norges kunsthistorie, 1983, bd. 7, s. 304–05 (ill.)
 • Norske billedhoggere i dag, 1983, s. 167 (ill.)
 • i Morgenposten, 26.02.1971
 • i Dagbladet, 27.02.1971, (ill.)
 • i Adresseavisen, 07.07.1972, (ill.)
 • Arbeider-Avisa, 09.09.1972
 • i Adresseavisen, 11.09.1972, (ill.)
 • Aftenposten, 28.03.1974, (ill.)
 • Aftenposten, 10.04.1975, (ill.)
 • i Norges Handels og Sjøfartstidende, 10.04.1975
 • i Morgenbladet, 14.04.1975, (ill.)
 • i Arbeiderbladet, 16.04.1975, (ill.)
 • i Dagbladet, 17.04.1975
 • i Vårt Land, 23.04.1975
 • Arbeider-Avisa, 14.05.1975
 • Adresseavisen, 14.05.1975, (ill.)
 • i Arbeiderbladet, 28.09.1981
 • Aftenposten, 14.11.1981, (ill.)
 • i Klassekampen, 05.12.1981, (ill.)
 • i Klassekampen, 13.08.1983, (ill.)
 • i Aftenposten, 23.03.1984, (ill.)
 • Adresseavisen, 02.07.1984

Faktaboks

Marit Wiklund