S. var samtidig av Ragnhild Thrane og tok i 1906 initiativet til en malerklubb som gikk på omgang i hjemmene og som ble den første begynnelse til det senere Malerindeforbundet.