C. opprettet egen praksis sammen med Per C. i 1950. For oppdrag de to har hatt sammen se under Per C. Første utførte arbeid som arkitekt var rådhus i Kristiansund, 1953.