Faktaboks

Hallvard Trætteberg
Født
21. april 1898, Løten
Død
21. november 1987, Oslo

T. tok opp heraldikk som spesialfag i sitt virke hos Riksarkivaren i Oslo. Sitt første arbeide, våpen for Mandal (1921), utførte han under veiledning av førstearkivar Christoffer Brinchmann. Et av sine viktigste arbeider utførte T. som sekretær for Norges Bondelags fylkesmerkesnemnd, forslag til fylkesmerker i form av skjold, flagg og segl (1930). Et besøk hos den tyske heraldikeren dr. Edwin Redslob i 1929 fikk betydning for T.s innsats som heraldiker. Nevnes må også hans samarbeid fra 1930 med den senere svenske riksheraldiker Harald Fleetwood og hans medarbeider Arvid Berhman, samt den danske stats heraldiske konsulent Poul Bredo Grandjean. Fra 1937 tegnet T. en rekke utkast i skjoldform til Riksvåpnet. De består av variasjoner innenfor rammene av den offisielle definisjon av våpnet fra 1937, med løven fremstilt todimensjonalt og sterkt stilisert i gul farge mot rød bunn. T. har også utført 45 symbolfremstillinger i kvadratiske felter i det utvendige rekkverket i 3. etasje, Oslo Rådhus (skisser 1940-43, utført i gjennombrutt stein 1945). Symbolene består av enkle, stiliserte og geometriske figurer, ornamenter og ideogrammer, som fremstiller faser i menneskelivet, mytologiske scener, kosmiske begreper og naturlover. T. har hele tiden også vært virksom som maler, og debuterte på Høstutstillingen 1934. Han har for det meste malt landskaper med figurscener. Stilen er realistisk, av og til med en viss dekorativ stilisering som kan sammenlignes med heraldikken, i form av forenklet geometrisk figurfremstilling, markert penselføring og samstemte, klare og lysende farger.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Jens Trætteberg
 • Anne Norderhoug

Gift med

 • Bergen, 1930 med Gunvor Ingstad

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania under August Eiebakke, Eivind Nielsen og Wilhelm Peters 1919-20
 • elev av Rolf Rude etter 1945 og Leon Aurdal 1948

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Norges almenvitenskapelige forskningsråds stipend 1952 og -62
 • Oslo bys stipend Studiereiser og opphold i Italia 1920, -32, -56, -62
 • Frankrike 1929, -54
 • Sverige 1930, -36, -39, -47
 • Danmark 1931, 1952-56, 1962-63
 • Nederland 1939, -55
 • England 1955

Stillinger, medlemskap og verv

 • Amanuensis Historiografisk Samling 1923-24
 • midlertidig arkivar, Riksarkivet 1924-30, arkivar, 1930-40, førstearkivar, 1940-66, fungerende riksarkivar 1959-60, 1964-65
 • konsulent heraldiske fagspørsmål for departement og kommuner 1930-80
 • heraldisk ansvarlig medlem Norges Banks prege-utvalg for mynter og medaljer 1962-82
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Landsforeningen Norske Malere
 • Societas Heraldic Scandinavica
 • Académie International d'Heraldique
 • æresmedlem Norsk Heraldisk Forening 1978

Priser, premier og utmerkelser

 • K. Svenska Vasa Orden 1939
 • R1 St. Olavs Orden 1966

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Utsmykning Borgarsyssel Museum nye kapell (1930-32)
 • 45 billedfelter i steinrekkverk omkring festetasjen, Oslo Rådhus (1939-45)
 • Tegninger til våpen, segl, flagg, monogrammer for Den norske stat (herunder Konge og regjering)
 • Fylkeskommuner
 • Kommuner
 • Den norske Kirke
 • Det norske Forsvaret
 • Den kongelig Mynt
 • Politiet i tida 1921-82
 • Løten, Nord-Fron, Sarpsborg og Oslo kommuner

Illustrasjonsarbeider

 • Tegninger til egne artikler

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1934
 • Høstutstillingen, 1945-1948
 • Peer Gynt stemnet, 1974
 • Edvard Munch og andre Løten-kunstnere, 1982

Eget forfatterskap

 • Fylkesmerker, 1930, (ill.), (forslag fra Norges Bondelags fylkemerkenevnd 1930)
 • Norske fylker og fylkesmerker, Nordisk administrativt tidsskrift, 1933
 • Norske by- og adelsvåben, 1933, (ill.), (utg. av Kaffe Hag, aktieselskap)
 • Norges statssymboler inntil 1814, Historisk tidsskrift, 1933, bd. 29, hefte 8 og 9 (ill.)
 • Moss bymerke, 1934, (ill.), (utg. av Jubileumsfondet av 1920 til Moss bys forskjønnelse)
 • Norges krone og våpen, Festskrift til Francis Bull på 50-års dagen, 1937, (ill.)
 • Heraldiske farvelover, Meddelanden från Riksheraldikerämbetet, 1938, bd. 7
 • Statens forhold til heraldikken i Norge, Meddelanden från Riksheraldikerämbetet
 • Måne- og stjernevåpen, Meddelelser til slekten Mathiesen, 1946, s. 17-47
 • Refleksjoner omkring rytmisk maleri, Kunsten idag, 1949, hefte 11, s. 2-23 (ill.)
 • Rådhuset i Oslo, 1952, bd. 2, s. 215-22 (ill.), Steinrekkverket på balkongen, i
 • Den norske kirkeprovins 1153-1953, 1953, s. 41-55 (ill.), Geistlige segl i Nidaros, ikatalog den historiske utst.
 • Norske byers våpen og merker, Hvem hva hvor, 1953, (ill.)
 • Klostersegl i nordisk middelalder, Heraldisk tidsskrift, 1963, hefte 1, s. 329-44 (ill.)
 • The Coat of Arms of Norway, American Scandinavian Review, 1964, (ill.)
 • Rikssymbolene fra 1814 til idag, i Dette er Norge 1814-1964, 1963, bd. 2 (ill.)
 • Borg i segl, mynt og våpen, 1967, (ill.), utg. Sarpsborgs 950-års jubileum 1966
 • Bjørgvin bispestol. Frå Selja til Bjørgvin, 1968, (ill.), Geistlige segl i Bergens bispedømme ca. 1250-1530, i
 • The national flags of Norway, American Scandinavian Review, 1969, (ill.)
 • Norge, Island, Man og Orknøyene (i Wijnbergen-våpenboka), Heraldisk tidsskrift, 1969, hefte 2, s. 450-67 (ill.)
 • Norges våpen i engelske kilder i middelalderen, Heraldisk tidsskrift, 1970, hefte 3, s. 29-39 (ill.)
 • Det norske kongevåpen i Gelre-våpenboka, Heraldisk tidsskrift, 1971, hefte 3, s. 126-46 (ill.)
 • Norske fylkesvåpen og fylkesflagg, Hvem hva hvor, 1971, s. 230-32
 • Norske fylkesvåpen og fylkesflagg, Hvem hva hvor, 1972, s. 212 (ill.)
 • Offentlig heraldikk i Norge 1921-75, 1975, (ill.), katalog Kunstnernes Hus, Oslo
 • Geistlige segl i Oslo bispedømme ca. 1200-1537, 1977, (ill.)
 • artikler til Aschehougs konversasjonsleksikon, 3., 4. og 5. utg.
 • til Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, 1956-1978, samt til andre norske leksika

Litteratur

 • Studentene fra 1916, 1942
 • Studentene fra 1916, 1966
 • Hvem er hvem?, 1968-1984
 • Norsk Biografisk Leksikon, 1975, bd. 17, s. 165-70
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 190
 • i Aftenposten, 24.04.1975, (ill.)
 • i Morgenbladet, 28.04.1975, (ill.)
 • i Dagbladet, 02.05.1975
 • i Aftenposten, 21.04.1978
 • i Østlendingen, 02.08.1980, (ill.)
 • i Østlendingen, 09.08.1980, (ill.)
 • i Hamar Arbeiderblad, 15.08.1980, (ill.)
 • i Hamar Arbeiderblad, 19.08.1982
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1981, bd. 12, s. 51
 • i Aftenposten, 19.03.1983, (ill.)
 • Aftenposten, 21.04.1983, (ill.)
 • i Hamar Arbeiderblad, 21.04.1983, (ill.)