Faktaboks

Lars Sivertsen
Født
Født antagelig før 1670

S. arbeidet som svenn hos Christoffer Ridder fra 1687, og etter dennes død i 1695 drev han verkstedet videre som mestersvenn. Samme år søkte han forgjeves om å bli "Mester udi Amptet". Gert Isachsen Reinert fikk imidlertid eneprivilegiet, og i årene etter 1700 hører man intet om S. i Christiania.

S. har blant annet utført arbeid med inventaret i domkirken. En del arbeider er attribuert til S., men på usikkert grunnlag da det på samme tid fantes to andre Lars bilthuggere. Som en av Ridderverkstedets dyktigste elever må S. ha vært virksom med den nye akantus-stilen. Han skal også ha laget modeller til ovner for Hakadal og Eidsfos Verk i 1698.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Arbeider attribuert S.: Deler av altertavlen Vår Frelsers kirke, Christiania (ca. 1699)
  • Ovnsplater for Hakadal og Eidsfos Verk (1698)
  • Altertavle, Fiskum kirke (ca. 1715)
  • Altertavle, Eggedal kirke (1720)
  • De fleste figurene i altertavle, Asker kirke (antagelig 1720-årene)
  • Døpefont samme sted
  • Englefigur samme sted fra forsvunnen prekestolhimling, nå på alteret
  • Prekestoler fra Asker og Larvik kirker, fullført av J. Schram (antagelig etter 1720).