Faktaboks

Trygve Torkildsen
Født
25. april 1899, Østre Aker
Død
30. november 1984, Oslo

T.s debut i 1923 ble av flere kritikere betegnet som lovende. Pola Gauguin karakteriserte ham til og med som "en ubetinget sjelden malerbegavelse". Inntrykket ble befestet ved en separatutstilling to år senere. T. fikk en grundig skolering gjennom en årrekke. Imidlertid fant han tidlig sin uttrykksform, preget av en fasthet i komposisjonen som hadde sin forankring i tradisjonelle formale verdier. Sammen med 8 andre malere, de fleste av dem Lhote-elever, stilte han ut i Kunstnerforbundet i 1928. Gruppen stod i et visst motsetningsforhold til Matisse- og Revold-elevene som la størst vekt på maleriets uttrykk. I stedet konsentrerte de seg om formale, koloristiske og tekniske problemer. I 1934 holdt 6 av disse malerne en ny utstilling i Kunstnernes Hus hvor T. ble spesielt fremhevet av flere kritikere. I motsetning til de fleste av dem han hadde stilt ut sammen med, holdt T. siden stedig fast ved gruppens idealer og ble en av de mest typiske representanter for den "nye saklighet". Mens han i sine tidlige år også malte en del akter, konsentrerte han seg stadig mer om det som skulle bli hans hovedmotiv, det østnorske sommerlandskap. Han skildret traktene rundt Oslo, det hjemlige Bekkelaget og indre Oslofjord. Det er stillferdige, utpreget lyriske arbeider som gjenspeiler en ydmyk følelse overfor naturen. Bildene preges av streng komposisjon, utsøkt materialbehandling og rik koloristisk variasjon innenfor en begrenset fargeskala med følsomt nyansert grågrønt som dominant. Sammen med innslaget av sølvgrå toner røper dette franske innflytelser, især fra Corot. T.s kresne koloritt kommer godt til uttrykk i det lyrisk oppfattede Enebakk (1934), det helstøpte Frogn (1934, Nasjonalgalleriet, Oslo) og havneskissen Vår i Oslo (1946, Nasjonalgalleriet), som eier et fint spill av valører innenfor en skala av blågrått. Alt i midten av 30-årene begynte T. å ta opp religiøse motiver. Men det var først i 50-årene at figurkomposisjoner med emner fra bibelhistorien fikk en fremtredende plass i hans produksjon. Samtidig søkte han etter krigen en fornyelse i ekspressiv retning med til dels svære lerreter og en kraftigere koloritt, også i enkelte landskaper av dekorativ karakter. I disse arbeidene maktet han ikke helt å finne et avklaret uttrykk for sine intensjoner. De lider ofte av formale svakheter og koloristisk uklarhet. Både religiøse motiver og landskaper dyrket han imidlertid fortsatt i ganske små bilder. Det er i det lille format T. oppnådde de mest overbevisende resultater, og paradoksalt nok eier nettopp disse bildene, som Pola Gauguin har påpekt, "en eiendommelig storhet".

Familierelasjoner

Sønn av

 • Marcus Thorvald Torkildsen, oberstløytnant, overrettssakfører
 • Othilie Christensen

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania 1918-19, 1928-29
 • Pola Gauguins malerskole, Kristiania 1921-22
 • elev av Othon Friesz, Paris 1923
 • elev av André Lhote samme sted 1923-24, 1929-31
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Georg Jacobsen 1935-36

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Henrichsens legat 1935
 • Studiereiser til Tyskland, England og Italia i 1920-årene
 • Hellas 1936. Studieopphold i Paris 1923-25, 1929-32
 • Dresden 1927

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Bilder av evangelistene innfelt i prekestolen Ormøy kapell, Oslo
 • Dekorative arbeider til flere av Fred. Olsens båter, bl.a. Black Prince (1937).
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Rolf Stenersens Samling, Oslo

Illustrasjonsarbeider

 • Mappe med litografier utg. 1927 (sammen med Ridley Borchgrevink, Bernt Clüver, Sigurd Danifer og Per Lund)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1928-1930
 • Høstutstillingen, 1934-1936
 • Høstutstillingen, 1938
 • Høstutstillingen, 1947
 • Høstutstillingen, 1950
 • Høstutstillingen, 1953-1955
 • Høstutstillingen, 1957
 • Høstutstillingen, 1959-1960
 • Høstutstillingen, 1966
 • Exhibition of Norwegian Art, 1928
 • Norsk kunst, 1935
 • Den Officielle Norske Kunstudst., 1947
 • Utstillingsrevy 1930-1950, 1950
 • Norsk kunst fra Edv. Munch til i dag, 1953-1954
 • Norsk landskapskunst gjennom 50 år, 1958
 • Kunstnerforbundet 50 år, 1961
 • Statens Kunstakademi 60 år, 1969
 • Jubileumsutst. 1930-1980, 1980

Gruppeutstillinger

 • 9 unge malere, 1928

Portretter

 • Tegning utført av Odd Hølaas gjengitt i Oslo Aftenavis 19.9.1925

Litteratur

 • Samtida konst i Norge, 1929, s. 36
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, 1944, s. 265 (ill.)
 • Ung norsk malerkunst, 1949, register (ill.)
 • Byggekunst, 1951, s. 66
 • Norges billedkunst, 1953, bd. 2, s. 180, 184, 188-89 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, 1956, s. 261, 265 (ill.)
 • Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, 1958, bd. 4, s. 460
 • Kunsten idag, 1963, hefte 65 s. 6
 • Norsk Biografisk Leksikon, 1969, bd. 16, s. 528
 • Statens kunstakademi 60 år, 1969, s. 24, 58, katalog
 • Kunst og Kultur register 1910-67, 1971, s. 137, 254
 • Rolf E. Stenersens gave til Oslo by, 1974, s. 148 (ill.), katalog Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 100
 • Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, 1976, bd. 10, s. 232
 • Norges kunsthistorie, 1977, register
 • Kunstnernes Hus 1930-1980, 1980, s. 56, 58 (ill.)
 • Lhote-akademiet. Trygve Torkildsens notatbok, Kunst og Kultur, 1980, s. 257–66 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1981, bd. 11, s. 691
 • i Norges kunsthistorie, 1983, bd. 6, s. 188, 191–92 (ill.)
 • i Dagbladet, 21.11.1923
 • i Tidens Tegn, 22.11.1923
 • i Morgenposten, 24.11.1923, (ill.)
 • i Nationen, 26.11.1923
 • i Morgenbladet, 18.09.1925
 • i Tidens Tegn, 09.12.1925
 • i Tidens Tegn, 21.05.1928
 • i Morgenbladet, 05.10.1932
 • i Dagbladet, 03.05.1934
 • i Dagbladet, 08.05.1934
 • i Morgenbladet, 07.05.1934
 • Dagbladet, 28.08.1940, (ill.)
 • i Aftenposten, 28.08.1940
 • i Nationen, 29.08.1940
 • i Verdens Gang, 25.04.1949
 • i Aftenposten, 12.01.1951
 • i Arbeiderbladet, 13.01.1951
 • i Morgenbladet, 17.01.1951
 • i Dagbladet, 18.01.1951
 • i Verdens Gang, 21.05.1957
 • i Arbeiderbladet, 23.05.1957
 • i Aftenposten, 24.04.1979

Arkivalia

Faktaboks

Trygve Torkildsen