H. var bosatt i Molde helt til 1958, da han flyttet til Ekely i Oslo. H. maler landskap, interiører og figurbilder. Landskapsmotivene er stort sett hentet fra hjemtrakten Molde og Romsdalen eller fra reiser til Italia, Sør-Frankrike og Spania. Formspråket er et dekorativt flatemaleri med hovedvekt på fargen. Fra 1950-årene ble enkelte motiver lettere abstrahert og fargeflatene samordnet til et dekorativt mønster. Senere merkes en viss fornyelse gjennom forenkling og sterkere betoning av billedrytmen og en klarere disponering av fargen som romdannende faktor. I en rekke av H.s bilder tegnes motivene opp med tynne, urolige linjer, og innen disse konturer legges fargen i flere sjikt. H. er først og fremst kolorist. Representativt for H.s produksjon er Vestlandsbilde (1945), Ute ved havet, Ut av skogen og Ro, alle fra 1959, og Fugleburet (1976, Nasjonalgalleriet, Oslo). Reisenotater fra Italia i 1952 resulterte dessuten i flere treffsikkert malte akvareller. I samspillet mellom linje og farger lykkes H. ofte best i de upretensiøse, mindre bilder, bl.a. fra byinteriører eller fiske- og båthavner.