Faktaboks

Johan Knoff
Knoff, Johan Ulrik Eimhaus
Født
9. november 1935, Vinstra, Ringsaker

I mørket. 1973

/Nasjonalmuseet.

Hong Kong Superman. 1979

/Nasjonalmuseet.

Road Warrior. 1982

/Nasjonalmuseet.

Under akademitiden ble K. tiltrukket av Reidar Aulies sosiale engasjement og samtidig inspirert av lærerens åpenhet overfor nyere, nonfigurative impulser. Etter en tid å ha vært Niels Lergaards elev, fortonet impulsene fra den neste læreren, Richard Mortensen seg så sterke, at K. i flere år nesten helt sluttet med å male. Isteden arbeidet han med collager basert på fotografier, foruten med nonfigurative materialbilder. Dette preget også hans tidlige utstillinger, hvor hans kritiske samfunnssyn kom til uttrykk i politisk betingede collager, gjerne basert på kombinasjoner av nyhetsmagasiners billedreportasjer. Materialbildene syntes mer innadvendte og hentet ofte sitt utgangspunkt i dagliglivets mer eller mindre kasserte gjenstander, slik kunstneren husket dem fra sin barndom i krigstidens Norge. K. skapte også på denne tiden landskapsakvareller, som ofte virket kraftige, men ikke alltid like følsomme i fargen.

I begynnelsen av 70-årene inntok maleriet en stadig mer dominerende plass i hans produksjon. Dels laget han komposisjoner med figurinnslag som tydelig var inspirert av inntrykk fra musikk og dans. Titlene kunne henspille på så vel Wagner og Mahler som på tidens pop-musikk. En rekke nonfigurative bilder var enten basert på rytmiske flatemønstre med utgangspunkt i landskapsinntrykk eller på innslag av mer kryptiske og nærmest magisk virkende tegn. Omkring 1972 tok slike innadvendte, drømmende bilder helt over for hans tidligere, tross alt mer utadrettede motiver. Dette kommer også fram i titler som Nocturne, korsfestelse eller Det tapte landet. Omkring 1975 preges uttrykksformen derimot en periode av abstrakt ekspresjonisme, og bildene holdes gjerne i blått og brunt.

Etter sine reiser til Tyskland og USA 1977–78 vendte K. seg igjen til arbeidet med samfunnsengasjerte, figurative bilder. Disse maleriene var ofte i stort format, og inspirasjonen kan ha vært hentet fra møtet med foto- og superrealismen i det internasjonale kunstlivet, i tillegg til fotografier, både kunstnerens egne snapshots og avisenes billedreportasjer. I Tysklandsreise 1977 baseres f.eks. virkningen på kombinasjonen av et motorveiutsyn sett under en rekke portretter av ni Baader-Meinhof-medlemmer. I Mean Street (1979, Nasjonalgalleriet, Oslo) utgjøres hovedmotivet av gatepartiet i et storbyprospekt befolket med anonyme mennesker. Virkningen baseres på kontrasten mellom det harde, voldelige samfunnet og den kjølige, nesten objektive måten det er gjengitt på. K.s formspråk blir ikke preget av den detaljtro superrealismen. Derimot kan det litt oppløste synsbildet minne om bevegelser innfanget av et fotoapparat med for lav lukkerhastighet. Koloritten i denne typen bilder begrenses gjerne til gult og grønt med innslag av svart og hvitt, slik at assosiasjoner til avisfotografier også på dette punktet gjøres gjeldende. Samtidig bidrar det til at noe brutalt og bevisst utiltalende hviler over flere av scenene. Likevel speiler de også kunstnerens kanskje motvillige dragning mot det moderne storbylivet på godt og ondt. I slike arbeider har K. iallfall foreløbig, funnet sin mest karakteristiske uttrykksform, som han også viderefører i sine aller seneste arbeider. Han maler også stadig akvareller med motiver hentet fra norsk natur og tidvis fra storbyer, som San Francisco.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Johan Richard Knoff
 • Merete Bernhoft

Gift med

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Kunsthistorie grunnfag 1960 og klassisk arkeologi grunnfag 1961, Universitetet i Oslo
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Reidar Aulie og Aage Storstein 1961–63
 • kunstak. København under Niels Lergaard og Richard Mortensen 1963–66

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Dansk statsstipend 1963–64
 • 3 %-fondets stipend 1977
 • Lorch-Schives legat 1978
 • Statens garantiinntekt fra 1977
 • Reiser til Tyskland 1977
 • USA 1978

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Oslo Bildende Kunstneres Forening
 • Unge Kunstneres Samfunn, jurymedlem 1968–71

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Norsk kulturråd
 • Riksgalleriet
 • Norges Bank
 • Tønsberg Kunstforening

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Unge Kunstneres Samfunn, 1967
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1969
 • Lille Gall. Oslo, 1967
 • Kristiansand
 • Eidsvoll kunstforening
 • Oslo kunstforeninger, 1972
 • Intimgalleriet, Bergen, 1973
 • Trondheim Kunstforening, 1973
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1974
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1976
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1981
 • Gall. Musk, Oslo, 1975
 • Hagebyen restaurant, Oslo, 1976
 • Hamar Kunstforening, 1977
 • Hamar Kunstforening, 1979
 • Molde Kunstforening
 • Gall. I, Bergen, 1978
 • Gall. Charlie, Jessheim
 • Gall. Pettersson, Tønsberg
 • Gall. HH, Lillehammer, 1980
 • Hamar Kunstforening, 1982

Gruppeutstillinger

 • Gall. HS, Lund, 1965
 • Moss Kunstgalleri, 1977
 • Reidar Aulie og hans elever, Gall. F 15, Moss, 1979
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1981

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1975
 • Høstutstillingen, 1977-1979
 • Høstutstillingen, 1981
 • Østlandsutstilling, 1979-1981
 • Forårsudst. Charlottenborgutstillingen, København, 1964
 • 1. Ungdomsbiennale i København, 1966
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling siden 1966
 • Juleutstilling, Lillestrøms bibliotek, 1973

Litteratur

 • Durban, A., i Morgenposten, 25.04.1967
 • Johnsrud, E . H., i Aftenposten, 08.05.1967
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 215
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 33
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 122
 • Kunst og Kultur, 1973, s. 137
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 128
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 63
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 182
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 195
 • Durban, A., i Morgenposten, 18.11.1969
 • Michelet, J.F., i Verdens Gang, 24.11.1969
 • Eggum, A., i Dagbladet, 27.11.1969
 • Flor, H., i Dagbladet, 29.09.1972
 • Arbeider-Avisa, 31.01.1973
 • Adresseavisen, 16.02.1973
 • Loge, ø., i Bergens Tidende, 23.10.1978
 • Andersen, F.A., i Østlendingen, 14.03.1979
 • Solberg, O.K., i Hamar Arbeiderblad, 15.03.1979
 • Sørensen, G., Gulliksen, B.M., Johnsrud, E.H., Norsk maleri 70-tallet, Oslo, 1980, register (ill.)
 • Eggum, A., i Dagbladet, 20.03.1980
 • Egeland, E., i Aftenposten, 16.03.1981
 • Hopstock, Kirsti, i Morgenbladet, 16.03.1981
 • Flor, H., i Dagbladet, 20.03.1981, (ill.)
 • Andersen, F.A., i Østlendingen, 26.03.1982