Til tross for M.s utvilsomme talent gikk han over til å studere kjemi for å kunne livnære seg, men døde alt i 1904, bare 33 år gammel. Hans tidligste verker bærer preg av læretiden hos Eilif Peterssen og kan med sin dype koloritt og stemningsinnhold minne sterkt om ham. M.s sommernattsbilder vitner om et følsomt og mottagelig sinn, men også av en bundethet til motivet. Han hadde sin styrke i tegningen, men uten å tilegne seg noe selvstendig formspråk. Portrettet av kunstnerens bror (1895) viser en djerv og fri penselføring hvor strøket har sin egenverdi. Strøket er også det mest karakteristiske i hans malerier fra Tunis. Disse vitner om et livfullt og sikkert formspråk og det impresjonistiske strøk avslører en utvikling mot en større frihet i uttrykksformen. Koloritten bærer preg av en viss forsiktighet, men også av vilje til eksperimentering. M.s talent som maler var stort sett bare kjent innen hans egen krets. Blant hans venner var malerne Alf Lundeby, Ludvig Ravensberg og svensken Carl Wilhelmson.