Faktaboks

Mette Norgård Handberg
Født
28. september 1944, Bergen

H.s produksjon omfatter dels kunsthåndverk og dels frie, dekorative tekstilarbeider. Som kunsthåndverker har H. på oppdrag utført paramenter til flere kirker. Sitt hittil største oppdrag har hun utført til Strindheim kirke, Trondheim (1978–79): 4 messehakler, 4 prekestolkleder, 3 antependier og 1 alterbrunn. Paramentene er utført i 4 forskjellige teknikker som gir dem et variert uttrykk, og som viser at H. behersker både perlebroderi, maskinbroderi, kunstvevteknikk og billedvevteknikk. Med innsikt i den eldre kristne kunst har H. skapt en enhet av korutsmykning og messehakler, der symboler, farger, materialer og design inngår i en meningsfylt helhet. H.s produksjon som kunsthåndverker omfatter også klær med maskinbroderi og en rekke humoristiske dukker. I sine vevde tepper bygger H. på naturinntrykk. Stein og fossiler, sand og bølger gir utgangspunkt for hennes abstraherte komposisjoner. Titler som Brist, Delta, Og havet reiste seg, Dønning, Erosjon og Når det revner og det som er inni renner ut, sier mye om hvor interessen ligger. Hun er særlig opptatt av å få fram de dynamiske naturkrefter som medfører overgangsfaser og forandringer. Teppene er i større eller mindre grad tredimensjonale. Hun lar ofte flaten sprekke og viser lag på lag innenfor, bygd opp av innfelte og utstoppede partier. Relieffene fremkommer også ved separatvevde remser og former som sys på. Bruk av spesial-saueull som delvis er håndspunnet, silke, lin, hamp, sisal og metalltråder med innvevde treperler og isolasjonsperler, viser at de tekstile kvaliteter er vesentlige for uttrykket. Teppene har farger som knytter dem til elementene jord og vann. Varme jordfarger og blågrå fargeklanger kontrasterer mot hvitt i forskjellige nyanser.

Familierelasjoner

Datter av

 • Kjell Norgård
 • Grete Sandved

Gift med

 • Einar Handberg

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Trondheim

Utdannelse

 • Bergen kommunale kvindelige industriskole, vev 1964
 • Bergen kunsthåndverkskole 1964–67

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Sør-Trøndelag fylkes kulturstip. 1977
 • Statens garantiinntekt fra 1979
 • Studiereiser til Gotland 1978 og -79

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske kunsthåndverkere
 • Norske Tekstilkunstnere
 • Trøndelag Bildende Kunstnere, jurymedlem 1971-73

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Haugesund Mekaniske Verksted (1968)
 • Kreditkassen, Trondheim
 • Regionsykehuset i Trondheim
 • Innherad sykehus, Levanger
 • Katedralskolen i Trondheim
 • Fosen gymnas
 • Husflidsskolen og yrkesskolen i Brundalen
 • Strinda videregående skole (1978)
 • Strindheim kirke (1978–79)
 • Trondheim kommune (1980)
 • Charlottenlund kirke, Trondheim (1980–81)
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim
 • Norsk kulturråd
 • Nord- og Sør- Trøndelag fylker

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, 1977

Kollektivutstillinger

 • Jule- og sommerutstillinger, Trondheim Kunstforening, 1968
 • Molde Kunstforening, 1969
 • Trøndelag Teater, 1969
 • Rana Kunstforening, 1969
 • Kunsthåndverk 70, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, 1970
 • Maihaugen, 1972
 • Norsk tekstil nå, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1972
 • Darmstadt, 1974
 • Gall. Horneman, Trondheim, 1976
 • Gall. Horneman, Trondheim, 1977
 • Gall. Horneman, Trondheim, 1979
 • Norsk kunsthåndverk, 1977
 • Norsk kunsthåndverk, 1978
 • Trøndelagsutst., 1977
 • Trøndelagsutst., 1978
 • Tromsø Kunstforening vårutst., 1979
 • Steinkjer Kunstforening, 1980
 • Kunst og kirke, Erkebispegården Trondheim, 1980
 • Made in Trondheim, Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen, 1981

Litteratur

 • Adresseavisen, 22.01.1977
 • Adresseavisen, 24.01.1977
 • Adresseavisen, 29.01.1977

Faktaboks

Mette Norgård Handberg