H.s produksjon omfatter dels kunsthåndverk og dels frie, dekorative tekstilarbeider. Som kunsthåndverker har H. på oppdrag utført paramenter til flere kirker. Sitt hittil største oppdrag har hun utført til Strindheim kirke, Trondheim (1978–79): 4 messehakler, 4 prekestolkleder, 3 antependier og 1 alterbrunn. Paramentene er utført i 4 forskjellige teknikker som gir dem et variert uttrykk, og som viser at H. behersker både perlebroderi, maskinbroderi, kunstvevteknikk og billedvevteknikk. Med innsikt i den eldre kristne kunst har H. skapt en enhet av korutsmykning og messehakler, der symboler, farger, materialer og design inngår i en meningsfylt helhet. H.s produksjon som kunsthåndverker omfatter også klær med maskinbroderi og en rekke humoristiske dukker. I sine vevde tepper bygger H. på naturinntrykk. Stein og fossiler, sand og bølger gir utgangspunkt for hennes abstraherte komposisjoner. Titler som Brist, Delta, Og havet reiste seg, Dønning, Erosjon og Når det revner og det som er inni renner ut, sier mye om hvor interessen ligger. Hun er særlig opptatt av å få fram de dynamiske naturkrefter som medfører overgangsfaser og forandringer. Teppene er i større eller mindre grad tredimensjonale. Hun lar ofte flaten sprekke og viser lag på lag innenfor, bygd opp av innfelte og utstoppede partier. Relieffene fremkommer også ved separatvevde remser og former som sys på. Bruk av spesial-saueull som delvis er håndspunnet, silke, lin, hamp, sisal og metalltråder med innvevde treperler og isolasjonsperler, viser at de tekstile kvaliteter er vesentlige for uttrykket. Teppene har farger som knytter dem til elementene jord og vann. Varme jordfarger og blågrå fargeklanger kontrasterer mot hvitt i forskjellige nyanser.