C. var som ung noen år til sjøs, og læretiden hos gallionsskjærer Ingebretsen i Bergen tyder på at han tenkte på å ta opp dette yrket. Studiet under Middelthun i 1871 åpnet veien for den frie skulptur, med utgangspunkt i senklassisismens formverden. Han modellerte 1873 en portrettmedaljong av J.C. Dahl efter Thorvaldsens byste. Bortsett fra statuetter av Harald Hårfagre og Olav Trygvason, den siste utloddet i brent leire i Christiania Kunstforening 1875, viet C. seg helt for portrettet. Han vendte seg mot det brede marked med miniatyrbyster i biskuit, og utførte byster av Ibsen og Bjørnson i 1/2 størrelse i kalipasta, en blanding av brent alabast og stearin. Men han fikk også bestillinger på byster i full størrelse som de av banksjef F.H. Frølich (bronse, 1873) og kvestor J. Aars (1876). I slutten av 1870-årene modellerte han bystene av Middelthun og skolebestyrer H.A. Heltberg (bronse, 1879), den siste bygget opp i streng hermeform, men uten et gjennomført klassisistisk formspråk. C. tok skrittet helt ut til naturalismen i bysten av Johan Sverdrup (marmor, 1883), hvor det dessuten er brukt bor for å skape kontrast mellom lys og skygge. Hans interesse for portrett og skulptur ble imidlertid snart svekket. Han tok i stedet opp landskapsmaleriet på naturalistisk basis med motiver fra Kristiania, omegnen og Østlandet.