Faktaboks

Einar Halleland
Født
26. juni 1860, Haugesund
Død
20. desember 1944, Haugesund

I 1889 slo H. seg ned i Haugesund som byens første høyskoleutdannete arkitekt. Han opprettet privatpraksis, og hans arkitektur kom i stor grad til å prege bybildet. H.s produksjon omfattet privatboliger, forretningsbygg og offentlige bygninger. I dag kan ca. 30 hus fra perioden 1889–1928 tilskrives ham, men sannsynligvis har han vært arkitekt for mange flere. Før århundreskiftet arbeidet H. innenfor en tyskpreget historisme, men de enkelte bygninger fikk ofte et personlig preg slik vi f.eks. ser det i den representative villaen Strandgt. 92 (1889). I Vår Frelsers kirke (1899–1901) er særlig interiøret bemerkelsesverdig. Elementer fra tavkirkearkitekturen er i taket smeltet sammen med østlig innflytelse og utformet i overensstemmelse med jugendstilens vilje til dekorasjon. Også Vordeneset kapell (1905) er sterkt inspirert av stavkirkearkitekturen. I perioden 1901–04 var H. arkitekt for rehabiliteringen av Utstein kloster. Under et opphold i Ålesund 1904–06 i forbindelse med byens gjenoppbygning etter brannen, gikk han over til en mer konsekvent jugendstilsarkitektur. Han tegnet 12 bygninger i Ålesund, bl.a. Kongens gt. 1 . H.s senere produksjon i Haugesund karakteriseres ved en særpreget bruk av jugendornamentikk på fasadene og en utstrakt bruk av hjørnetårn, f.eks. villaen Strandgt. 96 (1916). Mot 1920-årene kombinerte H. ofte en klassisistisk bygningskropp med jugendstilens ornamentikk. Svært mange av H.s bygninger er oppført i pusset mur og kvaderstein, og takene er nesten uten unntak tekket med skifer. H.s arkitektur kom til å få betydelig innflytelse for den mer anonyme, folkelige byggeskikk.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Gudmund Halleland, kjøpmann
 • Caroline Amalie Leire

Gift med

 • Tyskland, 1887-1940 med Olga Habenicht (f. 1864)

Utdannelse

 • Eksamen fra Trondheim tekniske læreanstalt 1882
 • praksis hos Stadskonduktøren i Trondheim 1882-83
 • utdannet som arkitekt ved den tekniske høyskolen i Hannover 1883-85

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Bergen Arkitektforening 1929-34

Utførte arbeider

 • I Haugesund når ikke annet er nevnt. Privatbolig, Strandgt. 92 (1889)
 • Bolig og forretningsgård, Strandgt. 174 (1891)
 • Privatbolig, Haugevn. 11 (1892)
 • Vår Frelsers kirke (1899-1901)
 • Privatbolig, Sørhauggt. 224 (1902)
 • Vordeneset kapell, Skjoldastraumen (1905)
 • Haugesund telefonselskap, Haralds gt. 161 (1907)
 • Privatbolig, Strandgt. 225 (1907)
 • Det gamle elektrisitetsverket (1908)
 • Sjømannsforeningen, Skjoldavn. 1, (1908)
 • Det gamle postkontoret, Torgbakken 2 (1911)
 • Bolig og forretningseiendom, Haralds gt. 75 (1911)
 • Godtemplarenes hus, Skåregt. 77 (1912)
 • Handelsstandsforeningen, Strandgt. 178 (1912)
 • Havnaberg skole, Haralds gt. 225 (1912)
 • Haugesund kretsfengsel, Skillebekkgt. 10 (1912)
 • Stolt Nilsens rederikontor, Haralds gt. 87 (1913)
 • Bolig og forretningseiendom, Kirkegt. 171, (1913)
 • Bolighus med håndverksbedrift, Strandgt. 47 (1914)
 • Villa, Strandgt. 96, (1916)
 • Villa, Havnaberggt. 12, (1916)
 • Bolig og forretningseiendom, Kirkegt. 163, (1917)
 • Bolighus, Sørhaugsgt. 215 (1915-20)
 • Sjøhus for Steffen Staalesen, Hasseløy, (ca. 1916)
 • Årdal nye kirke, Hjelmeland, (1919)
 • Villa, Karmsundgt. 264 (1928)
 • I Ålesund 1904-06: Apotekergt. 4
 • Løvenvolds gt. 7
 • Kirkegt. 7
 • Skaregt. 2 og 9
 • Grimergt. 3
 • Kongens gt. 1
 • Korsegt. 6
 • Storgt. 30
 • Nygt. 3
 • Sorenskriver Bulls gt. 1
 • Kongens gt. 5a

Litteratur

 • TU, 1894, s. 381
 • TU, 1902, s. 134
 • TU, 1905, s. 442
 • Haugesund Dagbladet, 11.11.1910
 • Alstad, O., Trondhjemsteknikernes matrikkel, Trondheim, 1916
 • Halvorsen, L., Haugesund i 50 år, Stavanger, 1916, s. 96, 99, 100
 • Byggekunst, 1922, s. 39-45, 142-43
 • Haugesund Dagbladet, 25.06.1930
 • Haugesund Dagbladet, 30.04.1937
 • Østensjø, R., Haugesund 1835-1895, Haugesund, 1958
 • Lexow, J. H., Utstein Kloster etter reformasjonen, Stavanger Museum årbok 1961, s. 108, 109
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, s. 266, 296
 • Verd å se i Rogaland, Stavanger, 1975, s. 115
 • Haugesunds Avis, 24.06.1977
 • Rogaland, Oslo, 1979, s. 474, Bygd og by i Norge
 • Buch, C. E., Holdninger bak sveitserbyggeskikken, Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok 1979, s. 75 (ill.)
 • Tvinnereim, H. S., Arkitektur i Ålesund 1904-07, Ålesund, 1981, Ålesund Museum Skrift nr. 13
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1981, bd. 5 s. 92 (ill.)
 • Kors og kirke, Haugesund, 1982, menighetsbladhefte 2

Faktaboks

Einar Halleland