D. startet sitt eget smykkeverksted i Oslo i 1959. Produksjonen består dels av unika-smykker, dels av modeller beregnet på serieproduksjon hos David-Andersen. De første årene utførte D. selv en del arbeider på verkstedet. Senere har hun hovedsaklig arbeidet med administrasjon og produktutvikling. Den kunstneriske og håndverksmessige siden er overlatt hennes to medarbeidere Marianne Berg og Liv Solnør Rogan. I sine egne arbeider har D. lagt for dagen en utpreget moderne formsans der sølvets og gullets blanke karakter er satt i kontrast til dekorative detaljer eller stener.