Faktaboks

Egil Weiglin
Weiglin Hendriksen, Egil
Født
21. mars 1917, Kristiania
Død
1. mars 1997, Oslo

W. assisterte sin far, Ulrik Hendriksen, ved flere kirkerestaureringer og Axel Revold ved fresko-utsmykningene i Oslo Rådhus, Norges Brannkasse og Bergen børs. Siden utførte han i flere år kirkerestaureringer, i flere tilfeller sammen med sin kone Else W., og var også fargekonsulent for kommunale etater. Han debuterte med staffelimalerier på en gruppeutstilling i Kunstnerforbundet i 1942. Landskaps- og figurbildene fra 1940-årene er klart og strengt komponert, til dels sterkt forenklet i formen, og malt med utpreget følelse for fargens dekorative muligheter. I figurbilder som Selvportrett (1942) og Jo (1946) bruker han kubiske elementer i komposisjonen, mens landskaper som Den hvite by ved Mjøsa (Høstutstillingen 1945) viser hovedvekten lagt på lys og farge. Fra 1950-årene bygde W. sitt maleri opp til det halvabstrakte fargemaleri han er kjent for i dag. Han begynte å konsentrere seg mer om det rent maleriske, og motivformene ble farge- og lysbærende fasetter, vist bl.a. i det levende og karakterfulle portrettet av Anne (1959, Riksgalleriet). Han etterstrebte en utsøkt materialbehandling med vekt på en stofflig overflate og fant etter hvert fram til en bruk av tette huggende penselstrøk som planmessig bygger opp bildets struktur. Fra 60-årene har W. malt en rekke motiver fra Italia, fra årlige opphold i Rondane og fra Jæren hvor han kom første gang i 1965. Bortsett fra det store alterbildet, Livstreet, hvor Kristus fremstår som et ungt menneske på vei ut i livet (1961, Nøtterøy gravkapell), og tre malerier med landskapsmotiver i flyperspektiv (1971, Kristiansund posthus), har han vesentlig holdt seg til de små billedformater.

W.s landskapsmotiver varierer fra nære naturutsnitt, en mikrostruktur av mose, vann og steinformer, til større utsyn over fjellheim eller blonde sandstrender på Jæren. Naturmotivene abstraheres ned til det vesentlige, men bildene går aldri over i det helt abstrakte. De rytmiske og koloristiske elementer samles til rene fargekomposisjoner som samtidig har en forunderlig levende og poetisk karakter. I enkelte bilder, bl.a. italienske bymotiver, benytter han i tillegg tydelige konstruktive linjer og, når motivet krever det, også store sveipende penselstrøk. W.s produksjon preges av en fast og konsekvent fargeholdning av rene fargeklanger, de fleste i den litt kjølige skala. Koloritten veksler etter motivets art, med gjennomgående lyse graderinger og mer mollstemte toner, men gjerne innen et rikt register, som i Tjern, Hellvik (1975 Nasjonalgalleriet, Oslo). I slike bilder minner han også mest om sin jevngamle venn Thore Heramb. I de senere års strøm av formale eksperimenter og skiftende formspråk har W. holdt fast ved sitt intellektuelle, nesten analytiske fargemaleri. Han har etablert seg som en sikker og egenartet representant for etterkrigstidens halvabstrakte landskapsmaleri, hvis utvikling han også har vært med på å prege gjennom sin stilling som overlærer ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Astri Pouline Skålerud
 • Adolph Ulrik Hendriksen, maler

Gift med

 • Else Helene Eriksen

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Per Krohg 1934-37
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold 1937-40
 • assistent for Ulrik Hendriksen ca. 1935-42
 • assistent for Axel Revold ca. 1939-43

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens reisestipend 1946, -54
 • Knut Hamsuns legat 1948
 • Henrichsens legat 1950
 • Unge Kunstneres Samfunn stipend og Namdalstipend 1953
 • Therese og Anton Klaveness' reisestipend 1961
 • Oslo bys stipend 1970
 • Inger og Edv. Munchs legat
 • Studiereise med Statens Kunstakademi, Oslo til Paris, Chartres og Amsterdam 1937 og Venezia, Firenze og Roma 1939
 • reiser til Frankrike, Tyskland og Nederland
 • studieopphold i Italia, bl.a. Roma, Terracina og Taormina 1961-62
 • Roma 1964
 • Taormina 1972
 • studiereiser med studenter til Leningrad 1973 og London -75

Stillinger, medlemskap og verv

 • Fargekonsulent Oslo kommunes vedlikeholdskontor 1945-48
 • egen malerskole i Oslo 1960-årene
 • lærer Kunstnerringens malerskole 1967-68 og AOF 1968-70
 • overlærer Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo fra 1973, lektor fra 1982
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, varamedlem styret 1964-66
 • medlem Den faste Jury 1961-63, 1964-66
 • medlem Unge Kunstneres Samfunn, jurymedlem 1953-55
 • medlem Landsforeningen Norske Malere
 • medstifter av Kunstnerringen 1952, formann de første år
 • medlem Riksgalleriets innkjøpskomité 1959-64
 • medlem Tilsynsrådet for Kunstnernes Hus, Oslo 1964-66, 1967-70
 • medlem Nasjonalgalleriets råd og innkjøpskomité 1967-69
 • medlem utsmykkingsutvalget Norsk kulturråd 1971
 • medlem Den norske biennalekomité 1975-79

Priser, premier og utmerkelser

 • 1. premie Telegrafverkets konkurranse nye festtelegramblanketter 1946 og 1. premie norsk avdeling konkurranse skandinavisk festtelegramblankett (slutten av 1940-årene)

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Alterbilder Bykle kirke (midten av 1930-årene) og Botne kirke (1947)
 • Utsmykning Sandefjord kirke (1950)
 • Scenografi til Georges Neveux: Peter den lykkelige, Studioteatret, Oslo (1950)
 • Dekorasjoner Rosekjelleren, Oslo (1950, fjernet)
 • Restaureringsarbeider bl.a. Sel kirke (1952), Langesund kirke og Heggedal kapell (1953), Tretten kirke (1955)
 • Alterbilde Livstreet, Nøtterøy gravkapell (tempera 1961)
 • Utsmykning prekestolen Holter kirke (slutten av 1960-årene)
 • 3 malerier, Kristiansund posthus (1971)
 • Malerier Den norske Creditbank
 • Bergen Bank og flere båter Fred. Olsens rederi.
 • Nasjonalgalleriet, Oslo (3 malerier)
 • Stavanger Faste Galleri
 • Lidice minnemuseum, Tsjekkoslovakia
 • Riksgalleriet
 • Norges Bank
 • Namsos, Bryne og Sarpsborg kunstforeninger
 • Utenriksdep.
 • Skellefteå stads kulturnänmd

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1945-1946
 • Høstutstillingen, 1948-1956
 • Høstutstillingen, 1958
 • Høstutstillingen, 1960-1963
 • Høstutstillingen, 1965-1966
 • Høstutstillingen, 1968-1970
 • Høstutstillingen, 1972
 • Vestlandsutst., 1972
 • Vårutst., 1941
 • Vårutst., 1951
 • Unge Kunstneres Samfunn Jubileumsutst., 1946
 • Unge Kunstneres Samfunn Jubileumsutst., 1957
 • Norsk nutidskonst, 1951
 • Ung norsk kunst, 1952
 • Hin Opinbera Norska Listsýning, 1954
 • Riksgalleriets vandreutstilling, 1955-1957
 • Namdalsstipend 10 års jubileumsutst., 1956
 • Namdalsstipendiater, 1961
 • Vi flaggar för Norge, Konstfrämjandets utst., 1962
 • Generasjonsutst., 1967
 • Generasjonsutst., 1969
 • Generasjonsutst., 1983
 • Vinjeutst., 1975
 • Jubileumsutst., 1980

Gruppeutstillinger

 • 5 unge, 1942
 • Kunstnerringen 15 år, Permanenten 10 år, 1967
 • 8 malere, 1968
 • 8 malere, 1969
 • Nutida norske konstnärer, 1970
 • 4 Iladøler, 1976
 • Soli Brugs Kunstbod, 1978
 • Jærmaleriet - fra landskap til visjon, 1983
 • En billedhogger og seks malere fra Iladalen, 1983

Separatutstillinger

 • Romerike Kunstforening jubileumsutst., 1982

Portretter

 • Selvportrett (olje 1942) gjengitt i Revold, R.: Norges billedkunst, Oslo 1953, bd. 2, s. 305

Eget forfatterskap

 • Gi byen farger, Dagbladet, 22.05.1953
 • Vestlandsutstillingen 1966, Stavanger Aftenblad, 21.03.1966

Litteratur

 • Bonytt, 1946, s. 201, 203 (ill.)
 • Bonytt, 1953, s. 109
 • Ung norsk malerkunst, 1949, s. 243, 245, 265 (ill.)
 • Norges billedkunst, 1953, bd. 2, s. 305, 310 (ill.)
 • Kunsten idag, 1955, hefte 31, s. 46 (ill.)
 • Kunsten idag, 1965, hefte 71 s. 40
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, 1956, s. 278, 281 (ill.)
 • For den bildende kunst, 1963, s. 85
 • Botne bygdebok, 1967, bd. 3, register
 • Nannestad bygdebok, 1971, bd. 4, s. 768
 • Kunst og Kultur register 1910-67, 1971, s. 141, 258
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 32
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 188
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 163
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, 1972, bd. 19, spalte 969
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1981, bd. 12, s. 551
 • Jærmaleriet fra landskap til visjon, 1983, s. 106–07, 108 (ill.)
 • i Morgenposten, 29.03.1943
 • Svenska Dagbladet, 20.04.1950
 • Verdens Gang, 21.04.1950, (ill.)
 • Dagbladet, 21.05.1951, (ill.)
 • Politiken, 15.04.1953
 • i Vårt Land, 17.04.1953
 • Dagbladet, 23.10.1959, (ill.)
 • Aftenposten, 24.10.1959, (ill.)
 • Aftenposten, 31.10.1959
 • Arbeiderbladet, 24.10.1959, (ill.)
 • Morgenposten, 24.10.1959, (ill.)
 • Morgenposten, 29.10.1959
 • i Verdens Gang, 28.10.1959
 • Friheten, 04.11.1959
 • i Morgenbladet, 04.11.1959
 • Morgenposten, 25.01.1964, (ill.)
 • Morgenposten, 27.01.1964
 • i Verdens Gang, 29.01.1964
 • i Arbeiderbladet, 03.02.1964
 • i Aftenposten, 04.02.1964, (ill.)
 • i Nationen, 08.02.1964
 • i Rogalands Avis, 16.03.1966
 • i Aftenposten, 30.10.1967
 • i Stavanger Aftenblad, 20.11.1968, (ill.)
 • Rogaland Avis, 14.12.1968, (ill.)
 • i Morgenavisen, 08.02.1969
 • i Bergens Arbeiderblad, 11.02.1969
 • i Dagbladet, 13.05.1977
 • i Verdens Gang, 16.05.1977
 • i Aftenposten, 23.05.1977
 • i Arbeiderbladet, 25.05.1977
 • i Rogalands Avis, 26.04.1980, (ill.)