Aa. var maler og sjømann og besøkte mange europeiske byer. En tid oppholdt han seg i Kbh. Han foretok også en Lofoten- og Finnmarksreise, som strakte seg over flere måneder. I 1909 var Aa. i Trondh., der han malte et stort maleri fra havnen med krigs- og lystfartøy. Han spesialiserte seg som marinemaler og solgte malerier til Russland, Tyskland og i Norge. Aa. arbeidet en periode i Chr. Krohgs atelier der hen vesentlig var beskjeftiget med sjømotiver.