Fra 1917 var B. bosatt i Bergen og tilsluttet Musikkselskapet Harmonien. Så tidlig som i 1915 deltok han med malerier på utstilling hos Blomqvists Kunsthandel. Hans tidlige bilder viste påvirkning fra det akademiske finske og svenske 90-årsmaleri. Senere ble han av franske samtidige påvirket til et friere strøk og en lysere koloritt. Under Amerikaoppholdet malte han impresjonistisk med vekt på nasjonalromantiske motiver, bl.a. flere indianerbilder. B.s beste bilder faller imidlertid innenfor den naturalistiske stemningsgenre.