Liv og virksomhet

Fra 1917 var B. bosatt i Bergen og tilsluttet Musikkselskapet Harmonien. Så tidlig som i 1915 deltok han med malerier på utstilling hos Blomqvists Kunsthandel. Hans tidlige bilder viste påvirkning fra det akademiske finske og svenske 90-årsmaleri. Senere ble han av franske samtidige påvirket til et friere strøk og en lysere koloritt. Under Amerikaoppholdet malte han impresjonistisk med vekt på nasjonalromantiske motiver, bl.a. flere indianerbilder. B.s beste bilder faller imidlertid innenfor den naturalistiske stemningsgenre.

Utdannelse

Konstnärforbundets målarskole i Stockholm 1905-07; studier i Paris 1907–09.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Studieopphold i Stockholm 1905–07; Paris 1907–09; Amerika og Italia.

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Vestlandsutstillingen, 1945
 • Salon des Artistes Français, Paris
 • Neue Sezession, Berlin
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1915
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1922
 • Billedkunsten i Bergen. Status 70. Tilbakeblikk, Bergen Kunstforening, 1970

Separatutstillinger

 • Minneutstilling, Bergen Kunstforening, 1953

Litteratur

 • Norsk Musikerblad, 1938, nr. 5, s. 3
 • Nationen, 26.11.1951
 • Breivik, Th., i Morgenavisen, 11.08.1953
 • Simonnæs, O., i Bergen Arbeiderblad, 10.09.1953
 • Jørgensen, i Bergens Tidende, 12.09.1953, (ill.)

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv