L. var kjent i Drammen allerede i 1756. Han kom til Fredrikshald 1757–58, hvor han løste borgerskap i 1766. Han var knyttet til Herrebøe Fayancefabrik i 1762 og flyttet til Christiania i 1769 hvor han bl.a. averterte salg av portretter av kongefamilien. L. bodde deretter i Drammen hvor han i 1772 utførte en omfattende illuminasjon i anledning av kongens fødselsdag. L. har signert et nattverdbilde i altertavlen i Skiptvet kirke (1768) samt et portrett av sogneprest Wille (1771), Seljord. Nattverdbildet, som bygger på Merians stikk, har en varm helhetstone og er mykt modellert. Portrettet som er malt 1771, er tørrere. Muligens har L. også malt noen allegoriske veggmalerier fra Stoppen gård i Lier. Scenen Sangen ligger nær opp til et kobberstikk av Johann Esaias Nilson (Augsburg 1721–88). Dette maleriet er helt i rokokkomanér med lysere fargeskala.