Faktaboks

Peter Dybwad
Født
17. februar 1859, Christiania
Død
13. oktober 1921, Leipzig

D. var ansatt hos Berlins fremste byggmestere Griesbach, Schwechter og Müller 1882–84. Under Müllers ledelse deltok D. i oppførelsen av Berlins krigsakademi sammen med Hoffmann. D. og Hoffmann åpnet privat arkitektpraksis i München og sammen vant de 1. premie i konkurranse om Reichsgerichtsgebäude i Leipzig. Dette førte til et gjennombrudd som arkitekt i Tyskland. D. kom deretter hovedsaklig til å virke i Leipzig. Han har likevel hatt jevnlig kontakt med Norge, deltatt i konkurranser og oppført noen bygninger her i landet. D.s arbeider er for det meste utført i nordeuropeisk nyrenessanse, med forsiktig bruk av ornamentikk. D. bygde mange herskapsvillaer som har tyske renessanseslott som forbilder. I samme stil finnes også forretningsgårder som posthuset i Bergen, D.s største arbeide i Norge.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anna Margrethe Grøntvedt Aabel
 • Jakob Dybwad, bokhandler

Gift med

 • 1898 med Susanne Weisbach

Utdannelse

 • Teoretisk og praktisk utdannelse i Christiania hos arkitekt von Hanno og byggmester Carl Schøyen 1875–78
 • etter fullført murerlære studerte D. ved Königliche Bauschule i Berlin 1878–81

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Reise til Italia 1884 sm.m. sin venn og kollega Ludwig Hoffmann

Priser, premier og utmerkelser

 • Kaiserlicher Baurat, 1909

Utførte arbeider

 • Tyskland: Reichsgerichtsgebäude, Leipzig (1885–1895) etter 1. premie i konkurranse sm.m. Ludwig Hoffmann
 • Schloss Abtnaundorf for kammerherre dr. v. Frege-Weltzien (1896)
 • Egen villa, Ferdinand Rhodestr. 32, Leipzig (1902)
 • Se for øvrig Th.-B. Norge: Postgården, Domkirkegt. 1, Bergen (1892–96) etter 1. premie i konkurranse, (revet 1956)
 • Villa for generalkonsul Morten Lind på Bygdøy

Litteratur

 • Dybwad, B, Familien Dybwad, Christiania, 1911, s. 26
 • Hvem er hvem?, (Kristiania, 1912, s. 59
 • Th. B., Leipzig, 1914, bd. 10 s. 261–262
 • Salmonsen, København, 1917, bd. 6, s. 566
 • With, N., Illustrert biografisk leksikon, (Kristiania, 1920, s. 208
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1926, bd. 3, s. 400–401
 • Vollmer, Leipzig, 1953, bd. 1, s. 618
 • Bibliographie zur Architektur im 19. Jahrhundert, Nendeln, 1977, bd. 8, s. 84
 • Skilling-Magazin, 1885, s. 257, 258, 286
 • Ny Illustreret Tidende, 1885, s. 129
 • TU, 1890, s. 109
 • TU, 1896, s. 121
 • TU, 1907, ark. avd. s. 16
 • TU, 1908, ark.avd. s. 43
 • TU, 1909, s. 568
 • Byggekunst, 1937, s. s. 58
 • Byggekunst, 1958, s. 115
 • Aftenposten, 17.02.1909