arkitekt

Peter Dybwad

Faktaboks

Peter Dybwad
Født
17. februar 1859, Christiania
Død
13. oktober 1921, Leipzig

Artikkelstart

D. var ansatt hos Berlins fremste byggmestere Griesbach, Schwechter og Müller 1882–84. Under Müllers ledelse deltok D. i oppførelsen av Berlins krigsakademi sammen med Hoffmann. D. og Hoffmann åpnet privat arkitektpraksis i München og sammen vant de 1. premie i konkurranse om Reichsgerichtsgebäude i Leipzig. Dette førte til et gjennombrudd som arkitekt i Tyskland. D. kom deretter hovedsaklig til å virke i Leipzig. Han har likevel hatt jevnlig kontakt med Norge, deltatt i konkurranser og oppført noen bygninger her i landet. D.s arbeider er for det meste utført i nordeuropeisk nyrenessanse, med forsiktig bruk av ornamentikk. D. bygde mange herskapsvillaer som har tyske renessanseslott som forbilder. I samme stil finnes også forretningsgårder som posthuset i Bergen, D.s største arbeide i Norge.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anna Margrethe Grøntvedt Aabel
 • Jakob Dybwad, bokhandler

Gift med

 • 1898 med Susanne Weisbach

Utdannelse

 • Teoretisk og praktisk utdannelse i Christiania hos arkitekt von Hanno og byggmester Carl Schøyen 1875–78
 • etter fullført murerlære studerte D. ved Königliche Bauschule i Berlin 1878–81

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Reise til Italia 1884 sm.m. sin venn og kollega Ludwig Hoffmann

Priser, premier og utmerkelser

 • Kaiserlicher Baurat, 1909

Utførte arbeider

 • Tyskland: Reichsgerichtsgebäude, Leipzig (1885–1895) etter 1. premie i konkurranse sm.m. Ludwig Hoffmann
 • Schloss Abtnaundorf for kammerherre dr. v. Frege-Weltzien (1896)
 • Egen villa, Ferdinand Rhodestr. 32, Leipzig (1902)
 • Se for øvrig Th.-B. Norge: Postgården, Domkirkegt. 1, Bergen (1892–96) etter 1. premie i konkurranse, (revet 1956)
 • Villa for generalkonsul Morten Lind på Bygdøy

Litteratur

 • Dybwad, B, Familien Dybwad, Christiania, 1911, s. 26
 • Hvem er hvem?, (Kristiania, 1912, s. 59
 • Th. B., Leipzig, 1914, bd. 10 s. 261–262
 • Salmonsen, København, 1917, bd. 6, s. 566
 • With, N., Illustrert biografisk leksikon, (Kristiania, 1920, s. 208
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1926, bd. 3, s. 400–401
 • Vollmer, Leipzig, 1953, bd. 1, s. 618
 • Bibliographie zur Architektur im 19. Jahrhundert, Nendeln, 1977, bd. 8, s. 84
 • Skilling-Magazin, 1885, s. 257, 258, 286
 • Ny Illustreret Tidende, 1885, s. 129
 • TU, 1890, s. 109
 • TU, 1896, s. 121
 • TU, 1907, ark. avd. s. 16
 • TU, 1908, ark.avd. s. 43
 • TU, 1909, s. 568
 • Byggekunst, 1937, s. s. 58
 • Byggekunst, 1958, s. 115
 • Aftenposten, 17.02.1909