D. var ansatt hos Berlins fremste byggmestere Griesbach, Schwechter og Müller 1882–84. Under Müllers ledelse deltok D. i oppførelsen av Berlins krigsakademi sammen med Hoffmann. D. og Hoffmann åpnet privat arkitektpraksis i München og sammen vant de 1. premie i konkurranse om Reichsgerichtsgebäude i Leipzig. Dette førte til et gjennombrudd som arkitekt i Tyskland. D. kom deretter hovedsaklig til å virke i Leipzig. Han har likevel hatt jevnlig kontakt med Norge, deltatt i konkurranser og oppført noen bygninger her i landet. D.s arbeider er for det meste utført i nordeuropeisk nyrenessanse, med forsiktig bruk av ornamentikk. D. bygde mange herskapsvillaer som har tyske renessanseslott som forbilder. I samme stil finnes også forretningsgårder som posthuset i Bergen, D.s største arbeide i Norge.