K. arbeidet med tekstil på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og begynte med grafikk først i 1976. Han debuterte med arbeider som tematisk var vanskelig tilgjengelige, med motiver hentet fra en symbolsk/metafysisk fantasiverden. To år senere var hans formspråk dominert av det klart figurative. Motivene var bl.a. hoder og dyreskikkelser, eller en surrealistisk blanding av begge, og var ofte deformerte i symbolsk hensikt, som mann/duehodet i Budbringer. K.s arbeider er gjerne utført i blandingsteknikk med utgangspunkt i kobberstikk.