Faktaboks

Atle Urdal
Født
5. juli 1913, Tromsø
Død
9. september 1988, Grimstad

U. stod fram i begynnelsen av 1940-årene som en av de yngre Georg Jacobsen-elever. Gjennom hele sin produksjon har han holdt fast ved Jacobsen-skolens grunnleggende prinsipper for billedbygging, men etter hvert i mindre skjematisk form. U. utmerket seg tidlig som kolorist med sans for fargens artistiske muligheter og har vært mer opptatt av bildets maleriske verdier enn av idé og innhold. U. maler figurbilder, landskaper og stilleben. Særlig har han vært interessert i til dels store komposisjoner av mennesker i landskap eller også interiør, hvor figurene fremstår som en del av omgivelsenes fargemessige og formale helhet. Mor og barn (1945) er konstruert over Jacobsen-skolens system av rette vinkler, sirkler og elipseformer. Ved forskyvninger og gjentagelser av disse fremkommer inntrykk av volum og bevegelse. Samtidig skaper de forskjellige fargeplan virkning av rom i billedflaten. Koloritten består av blussende røde og gule farger mot ulmende blått. Anna og barnet hennes (1946, Nasjonalgalleriet, Oslo) er kraftigere og tettere i fargen. Landskapet har en grunntone av dypt blått, aksentuert i kvinnens blåblomstrete kjole og satt i forhold til et rikt register av andre mettede farger. I det kaleidoskopiske fargemylder i Høst (1949, Trøndelag Kunstgalleri) er den sentrale figurgruppen blitt en samstemt del av landskapsopplevelsen. U. har også malt figurbilder med en enklere koloritt, som i Gartneren (ca. 1950), med fine spenninger mellom sterkt lysende grønt og rolig blått, og Markedsdag i St. Tropez (ca. 1950), som domineres av en grålig tone med momenter av jordfarger og kjølige blå nyanser. Fra 1958 har U. dessuten malt en del religiøse figurmotiver, bl.a. Nadverden, De 30 sølvpenger, Judas Iskariot og Golgata. Fram til 1958 hentet U. sine landskapsmotiver fra Gudbrandsdalen, hvor han var bosatt det meste av året. I 1958 flyttet han til Grimstaddistriktet, og hans bilder ble heretter mer preget av kyststrøk og badeliv. Landskapsbildene hans har et sterkt forenklet formspråk, ofte med kraftige kontrasterende fargeklanger, men i flere bilder også med en behersket dus koloritt, bl.a. i vinterlandskaper med et eller to trær. I midten av 60-årene viste U.s bilder tendenser til abstraksjon i retning av geometriske plan med sorte konturer, flere med fine lysvirkninger som Lysning fra havet og Lek på stranden (begge 1965-67). Samspillet i flater og linjer gav av og til bildene en dekorativ, teppeaktig karakter. Fra 70-årene har U. gått tilbake til et formspråk med større bakgrunn i direkte naturopplevelser og med mer vekt på sol- og lysvirkninger enn tidligere.

Fra de tidligste bilders gråtoner eller jordfarger har U.s koloritt utviklet seg til en karakteristisk bruk av spesielt rustrødt, blått og grønt. Siden 1945 har han særlig vært inspirert av Pierre Bonnards koloritt og senere også av fargene i norsk treskurd og teppetradisjon. Til tider har han tatt hele fargeregisteret i bruk, fra lysende mineralfarger til dempede jordfarger, ofte med stor valørrikdom. I 1950-årene brukte han også sterke innslag av lakkrødt, dekkgrønt og sinober. I enkelte store lerreter kan fargegleden skape en viss motsetning mellom en tilnærmet naturalistisk figurtegning og et ikke-naturalistisk fargevalg, eller de kraftige og robuste malerstrøk kan gjøre komposisjonen uklar. U. setter gjerne fargen på i atskilte flekker over den dominerende fargen, som tildekkes, forskyves og får konkurranse av andre nærliggende toner, for så å flamme opp i full styrke. U.s best gjennomarbeidede malerier får på denne måten et ulmende koloristisk liv.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Kristine Eliassen
 • Wilhelm Urdal

Gift med

 • 1907 med Johanna Friestad (f. 1907)

Bosatt (pr 1982-1986)

 • pa Mollandskjær vad Grimstad

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Olav Willums, Carl von Hanno og Per Krohg 1935-37
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Georg Jacobsen 1939-40 og Jean Heiberg 1940-41

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo stipend 1937
 • Statens Kunstakademis stipend 1939
 • Unge Kunstneres Samfunn stipend 1944
 • Statens stipend 1945, -52
 • Per Deberitz' minnestipend 1947
 • P. M. Røwdes minnestipend 1958
 • Inger og Edv. Munchs stipend 1958
 • Statens reisestipend 1962
 • Statens 3-årige arbeidsstipend 1964
 • Statens garantiinntekt fra 1978
 • Sigurd og Bjarne Eriksens legat 1981
 • Studiereiser til Italia 1946
 • Frankrike 1946, -54
 • Afrika 1979
 • Tenerife 1980

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Bildende Sørlandskunstnere
 • Nord-Norske Bildende Kunstnere
 • medlem juryen Telemarksutst. 1975-77
 • medlem juryen Sørlandsutst. 1976-78, -80 (varamann)

Priser, premier og utmerkelser

 • Premiert konkurranse utsmykking M/S Oslofjord 1948
 • 2. premie utkast konkurranse glassmaleri Stavanger Domkirke 1955
 • 3. premie konkurranse utsmykking Sørlandets tekniske fagskole, Grimstad 1968
 • innkjøpt konkurranse utsmykking aula Oslo Handelsgymnasium
 • Aust-Agder fylkes kulturpris 1971

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Monumentalmaleri vestibylen Tromsø lærerskole (1955)
 • Bergens Privatbank, Oslo (ca. 1956)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Skiens Faste Galleri
 • Christianssands Faste Galleri
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Mandal, Egersund, Bamble og Larvik kunstforeninger

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1945-1954
 • Høstutstillingen, 1957-1965
 • Nord-norske kunstutst., 1948
 • Nord-norske kunstutst., 1950-1953
 • Nord-norske kunstutst., 1963-1964
 • Sørlandsutst., 1970-1972
 • Sørlandsutst., 1974-1975
 • Sørlandsutst., 1978
 • Sørlandsutst., 1980
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Ung Norsk Kunst, 1946
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, 1946
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, 1949
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, 1949
 • Den Officielle Norske Kunstudst., 1947
 • Norsk nutidskonst, 1951
 • 14 malere og 6 billedhoggere, 1951
 • Exposição de Pintura e Gravura Norveguesa, 1952
 • Unge Kunstneres Samfunn Jubileumsutst., 1957

Separatutstillinger

 • Festspillutst., 1973

Portretter

 • Selvportrett (tegning) gjengitt i Stavangeren 27.3.1943
 • Selvportrett (olje, 1951) gjengitt i R. Revold: Norges billedkunst, Oslo 1953, bd. 2, s. 295

Litteratur

 • Konstrevy, 1946
 • Bonytt, 1946, s. 8, 201-02
 • Bonytt, 1947, s. 217
 • Bonytt, 1953, s. 109
 • Bonytt, 1961, s. 268
 • Bonytt, 1967, s. 246
 • Moderne norsk malerkunst, 1948, s. 54, 59 (ill.)
 • Ung norsk malerkunst, 1949, register (ill.)
 • Norges billedkunst, 1953, bd. 2, s. 295, 298-99 (ill.)
 • Trondhjems Kunstforening 1845-1945, 1955, register
 • Kunsten idag, 1955, hefte 31 s. 52 (ill.)
 • Kunsten idag, 1963, hefte 66 s. 47 (ill.)
 • Kunsten idag, 1970, hefte 91 s. 21
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, 1956, s. 269
 • For den bildende kunst, 1963, register
 • Kunst og Kultur register 1910-67, 1971, s. 138, 255
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 118
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 199
 • Trondhjems Kunstforening 1945-1970, 1973, register
 • Gudbrandsdalen, 1974, s. 228, Bygd og by i Norge
 • Norges kunsthistorie, 1977, s. 245
 • Agder, 1977, Bygd og by i Norgeregister
 • Troms, 1979, s. 263, Bygd og by i Norge
 • Norges kunsthistorie, 1983, bd. 7, s. 116-17 (ill.)
 • Aftenposten, 03.11.1942
 • Dagbladet, 03.11.1942, (ill.)
 • Dagbladet, 11.11.1942
 • Morgenposten, 04.11.1942
 • Morgenposten, 11.11.1942
 • i Morgenbladet, 06.11.1942
 • i Fritt Folk, 17.11.1942
 • Stavangeren, 27.03.1943, (ill.)
 • Stavangeren, 06.04.1943
 • Haugesund-Pressen, 16.09.1944
 • Haugesund-Pressen, 29.09.1944
 • Flekkefjordsp, 14.11.1944
 • Flekkefjordsp, 21.11.1944
 • i Sandefjords Blad, 15.10.1945
 • Østlandsp, 27.10.1945
 • i Stavangeren, 30.11.1945
 • i Stavanger Aftenblad, 01.12.1945
 • i 1ste Mai, 11.1945-01.12.1945
 • Dagbladet, 20.03.1947, (ill.)
 • Morgenposten, 21.03.1947, (ill.)
 • i Morgenposten, 25.03.1947
 • i Verdens Gang, 01.04.1947
 • i Aftenposten, 02.04.1947
 • i Vårt Land, 09.04.1947
 • Verdens Gang, 11.1950, (ill.)
 • Verdens Gang, 17.11.1950, (ill.)
 • Dagbladet, 08.11.1950, (ill.)
 • Dagbladet, 16.11.1950, (ill.)
 • i Arbeiderbladet, 18.11.1950
 • i Aftenposten, 20.11.1950
 • i Morgenposten, 21.11.1950
 • i Morgenbladet, 23.11.1950
 • Adresseavisen, 06.11.1951, (ill)
 • i Arbeider-Avisa, 07.11.1951
 • Stavanger Aftenblad, 08.03.1952, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 15.03.1952
 • i Stavangeren, 15.03.1952
 • i 1ste Mai, 29.03.1952, (ill.)
 • i Dagbladet, 25.02.1953
 • i Verdens Gang, 26.02.1953
 • i Vårt Land, 27.02.1953
 • i Aftenposten, 28.02.1953
 • i Morgenposten, 02.03.1953
 • i Morgenbladet, 04.03.1953
 • Arbeiderbladet, 22.11.1956, (ill.)
 • Dagbladet, 29.11.1956
 • i Aftenposten, 30.11.1956
 • Dagbladet, 01.10.1958, (ill.)
 • Dagbladet, 15.10.1958
 • Arbeiderbladet, 02.10.1958, (ill.)
 • Aftenposten, 02.10.1958, (ill.)
 • Aftenposten, 08.10.1958
 • Vårt Land, 03.10.0001, (ill.)
 • Vårt Land, 08.10.1958
 • i Morgenposten, 08.10.1958
 • i Telemark Arbeiderblad, 11.11.1960
 • Fædrelandsvennen, 19.11.1960, (ill.)
 • Aftenposten, 28.01.1961, (ill.)
 • i Morgenposten, 03.02.1961
 • i Verdens Gang, 06.02.1962
 • i Morgenbladet, 08.02.1961
 • i Bergens Arbeiderblad, 01.02.1964
 • i Morgenposten, 03.03.1965
 • i Aftenposten, 09.03.1965
 • i Morgenbladet, 13.03.1965
 • i Vårt Land, 16.03.1965
 • Haugesunds Dagblad, 27.11.1965, (ill.)
 • i Bergens Arbeiderblad, 06.05.1967, (ill.)
 • i Morgenavisen, 10.05.1967
 • i Arbeiderbladet, 27.05.1967
 • Morgenbladet, 15.11.0001, (ill.)
 • Morgenbladet, 22.11.1969
 • i Aftenposten, 22.11.1969
 • i Verdens Gang, 24.11.1969
 • i Dagbladet, 27.11.1969
 • i Agderp, 30.10.1976, (ill.)
 • i Rogalands Avis, 27.09.1977, (ill.)
 • i Agderp, 22.09.1979, (ill.)
 • Fædrelandsvennen, 07.11.1981
 • Agderp, 09.11.1981
 • Dagningen, 20.03.1982
 • Dagningen, 02.04.1982, (ill.)
 • i Gudbrandsdølen/Lillehammer Tilskuer, 27.03.1982, (ill.)
 • Telemark Arbeiderblad, 06.09.1982, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 26.04.1983, (ill.)

Arkivalia

 • Den konstruktive skole, 1977, s. 189, 195, Georg Jacobsens betydning for norsk malerkunst magistergradsavhandling

Faktaboks

Atle Urdal