L.s eneste kjente, utførte byggverk er Fredrikstad domkirke (1875 - 80). Det er en nygotisk langkirke i upusset tegl med tverrstilte fløyer for trapper og birom ved begge ender av skipet. Hans vinnerprosjekt for rådhus i Kristiania (1877) er gått tapt.