L.s eneste kjente, utførte byggverk er Fredrikstad domkirke (1875 - 80). Det er en nygotisk langkirke i upusset tegl med tverrstilte fløyer for trapper og birom ved begge ender av skipet. Hans vinnerprosjekt for rådhus i Kristiania (1877) er gått tapt.

Familierelasjoner

Sønn av

Utførte arbeider

  • Vestre Fredrikstad kirke, nå Fredrikstad domkirke (1880, etter konkurranse 1875, nyinnredet av arkitekt Arnstein Arneberg 1954)
  • Prosjekter:1. premie for rådhus på Hammersborg i Kristiania (1877)

Litteratur

  • Christie, H., Christie, S., Østfold, Norges kirker, Oslo, 1959, register bd. 2 s. 355
  • Pedersen, B. S., i Akersgaten, Oslo, 1967, register s. 281
  • Madsen, B., i Demokraten, 10.10.1970, (ill.)
  • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, s. 33–34 (ill.)
  • Dehli, M., Fredrikstad bys historie, Fredrikstad, 1973, bd. 3, s. 130 (ill.)
  • Auberg, A., Fredrikstad Domkirke 100 år, Fredrikstad, 1980, s. 19–20 (ill.)
  • St. Hallvard, 1941, s. 168–70
  • St. Hallvard, 1960, s. 81

Faktaboks

Waldemar F. Lühr