N. maler landskaper i et utpreget natur-lyrisk formspråk og hovedsakelig i akvarell. Han er opptatt av lysets skiftninger i de forskjellige årstider og ønsker først og fremst å gi en tolkning av naturopplevelser. Mange av hans motiver er fra vinteren og det tidlige vårlandskapet med skogsinteriører og utmark, men særlig de siste årene har han også malt fra sommeren og høsten, gjerne intime utsnitt av blomstereng og skogbunn. I de senere akvarellene oppnår han en egen stofflighet i flaten ved å vaske og gni fargestoffet inn i det porøse papiret. N. har også laget nonfigurative collager og grafikk og utført flere utsmykkingsoppdrag.