På sine første utstillinger presenterte H. arbeider i et nonfigurativt billedspråk, som han imidlertid raskt forlot til fordel for en naturalistisk uttrykksform. I de senere år har han hovedsakelig vist surrealistiske komposisjoner preget av en gjennomgående pessimistisk verdensanskuelse, gjerne med politiske eller litterære overtoner. En mørkstemt koloritt bidrar sterkt til å gi bildene deres dystre, skjebnetunge karakter.