T. holdt til på flere små plasser i Ottadalen før han omkring 1840 ryddet plassen T. Han skal ha skåret for Per Veggum i sine yngre år og drev siden med tømring og treskjæring ved siden av plassen. T. skar for det meste mindre ting som mangletrær, grautambarer og øltrøyser med egenartet, artistisk linjeføring, men har også gjort utendørs skurd preget av enkle, rene linjer og dyp modellering. Ornamentikken hans ligner Jakop Sæterdalens stil, og T. omtales sammen med Rolv Kittilstad som den siste betydelige mester i dølaskurd-tradisjonen etter Jakob Klukstad.