T. var utdannet ingeniør, men gikk fra 1914 over til kunststudier. Han malte særlig landskaper, men laget også figurbilder, portretter og stilleben, både i olje og radering. T.s formspråk var naturalistisk, og fargebruken forsiktig.