maler og grafiker

Henry Thue

Faktaboks

Henry Thue
Thue, Henry
født:
6. oktober 1890, Kristiania
død:
30. mars 1921, Nice

T. var utdannet ingeniør, men gikk fra 1914 over til kunststudier. Han malte særlig landskaper, men laget også figurbilder, portretter og stilleben, både i olje og radering. T.s formspråk var naturalistisk, og fargebruken forsiktig.

Familierelasjoner

Sønn av

 • H. J. Thue, lege

Utdannelse

 • Kristiania tekniske skole
 • kunstak., Weimar 1912
 • kunstak., København 1/2 år
 • Statens Kunstakademi, Christiania under Chr. Krohg 1914-16

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i Weimar, Tyskland 1912
 • København
 • Paris fra 1919

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Foreningen Norske Grafikere

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo (grafikk)
 • Bergen Billedgalleri
 • Oslo Bymuseum (maleri)

Illustrasjonsarbeider

 • Årsmappe Norsk Forening for Grafisk Kunst 1922 (Mannshode, radering)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1916-1919
 • De frie unge, 1916
 • Norske Grafikere, 1922

Separatutstillinger

 • Minneutst., 1920

Portretter

 • Selvportrett gjengitt i katalog Blomqvists Kunsthandel, Oslo 1921

Litteratur

 • i Dagbladet, 03.06.1916
 • i Dagbladet, 22.11.1917
 • i Dagbladet, 04.03.1920
 • i Dagbladet, 07.09.1921
 • Norske Intelligenssedler, 23.11.1917
 • i Verdens Gang, 25.11.1917
 • i Verdens Gang, 09.03.1920
 • i Verdens Gang, 08.10.1921
 • Morgenbladet, 28.11.1917
 • i Verdens Gang, 11.10.1919
 • i Verdens Gang, 04.03.1920
 • i Verdens Gang, 11.10.1921
 • i Aftenposten, 05.03.1920
 • i Verdens Gang, 19.12.1922
 • Tidens Tegn, 09.03.1920
 • Tidens Tegn, 02.04.1921
 • Tidens Tegn, 30.09.1921, (ill.)
 • Aftenposten, 01.04.1921
 • i Morgenbladet, 06.04.1921
 • i Dagbladet, 07.04.1921
 • Morgenposten, 06.10.1921, (ill.)
 • Norsk grafikk i det tyvende århundre, 1941, s. 66
 • Kunst og Kultur register 1910-67, 1971, s. 253
 • Norske grafikkere, 1973, s. 91
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv