Faktaboks

Henry Thue
Thue, Henry
Født
6. oktober 1890, Kristiania
Død
30. mars 1921, Nice

T. var utdannet ingeniør, men gikk fra 1914 over til kunststudier. Han malte særlig landskaper, men laget også figurbilder, portretter og stilleben, både i olje og radering. T.s formspråk var naturalistisk, og fargebruken forsiktig.

Familierelasjoner

Sønn av

 • H. J. Thue, lege

Utdannelse

 • Kristiania tekniske skole
 • kunstak., Weimar 1912
 • kunstak., København 1/2 år
 • Statens Kunstakademi, Christiania under Chr. Krohg 1914-16

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i Weimar, Tyskland 1912
 • København
 • Paris fra 1919

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Foreningen Norske Grafikere

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo (grafikk)
 • Bergen Billedgalleri
 • Oslo Bymuseum (maleri)

Illustrasjonsarbeider

 • Årsmappe Norsk Forening for Grafisk Kunst 1922 (Mannshode, radering)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1916-1919
 • De frie unge, 1916
 • Norske Grafikere, 1922

Separatutstillinger

 • Minneutst., 1920

Portretter

 • Selvportrett gjengitt i katalog Blomqvists Kunsthandel, Oslo 1921

Litteratur

 • i Dagbladet, 03.06.1916
 • i Dagbladet, 22.11.1917
 • i Dagbladet, 04.03.1920
 • i Dagbladet, 07.09.1921
 • Norske Intelligenssedler, 23.11.1917
 • i Verdens Gang, 25.11.1917
 • i Verdens Gang, 09.03.1920
 • i Verdens Gang, 08.10.1921
 • Morgenbladet, 28.11.1917
 • i Verdens Gang, 11.10.1919
 • i Verdens Gang, 04.03.1920
 • i Verdens Gang, 11.10.1921
 • i Aftenposten, 05.03.1920
 • i Verdens Gang, 19.12.1922
 • Tidens Tegn, 09.03.1920
 • Tidens Tegn, 02.04.1921
 • Tidens Tegn, 30.09.1921, (ill.)
 • Aftenposten, 01.04.1921
 • i Morgenbladet, 06.04.1921
 • i Dagbladet, 07.04.1921
 • Morgenposten, 06.10.1921, (ill.)
 • Norsk grafikk i det tyvende århundre, 1941, s. 66
 • Kunst og Kultur register 1910-67, 1971, s. 253
 • Norske grafikkere, 1973, s. 91
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Henry Thue