T. var ansatt ved Oslo reguleringsvesen 1926-30. Her var han medarbeider hos Harald Hals under utarbeidelsen av generalplanen Fra Christiania til Stor-Oslo (1929) og utførte bl.a. tallrike perspektivtegninger i 20-årenes klassisistiske stil. I 1930 dannet T. sammen med broren Leif arkitektfirmaet T. & T. Fra 1975 overtok T.s sønn Niels. T. har sammen med Leif T. en omfattende produksjon med bygg av høy kvalitet. Deres boligområder er velregulerte med frittliggende blokker i 3–4 etasjer, som oftest utført i spekkmurt teglstein. De tidligste boligbygg, som Briskebyhagen, Holtegata 2 B og Ingar Nilsens løkke kjennetegnes av tegl utnyttet til markerte detaljer, dels i kombinasjon med naturstein, som gir områdene et karakteristisk og nærmest klassisistisk preg. Senere forenkles byggene, og Hoff terrasse på Skøyen er preget av 1950-årenes knapphet i utformingen. Felles for deres bygg, bolig- som forretningsbygg, er at plandisponering, materialvalg og utførelse er slik at de står seg fremragende mot tidens tann. Torstedhjørnet er, sammen med Dronning Mauds gate 10 og 11 og Karl Johans gate 27 deres mest markante kontorbygg. Torstedgården er blant T. & T.s tidligste arbeider og et av våre få bygg med Art Deco-detaljering. Byggene i Dronning Mauds gate tilhører 1960-tallet, bygd i frilagt betong og glass. Karl Johans gate 27 er, med sin målsetting om tilpassing til det eksisterende Grand Hotel, en eksponent for 1970-tallet. Felles for dem alle er de avklarede byplanmessige løsninger og sikker kvalitet i materialer og utførelse.