Faktaboks

Ernst Torp
Født
26. desember 1900, Kristiania

T. var ansatt ved Oslo reguleringsvesen 1926-30. Her var han medarbeider hos Harald Hals under utarbeidelsen av generalplanen Fra Christiania til Stor-Oslo (1929) og utførte bl.a. tallrike perspektivtegninger i 20-årenes klassisistiske stil. I 1930 dannet T. sammen med broren Leif arkitektfirmaet T. & T. Fra 1975 overtok T.s sønn Niels. T. har sammen med Leif T. en omfattende produksjon med bygg av høy kvalitet. Deres boligområder er velregulerte med frittliggende blokker i 3–4 etasjer, som oftest utført i spekkmurt teglstein. De tidligste boligbygg, som Briskebyhagen, Holtegata 2 B og Ingar Nilsens løkke kjennetegnes av tegl utnyttet til markerte detaljer, dels i kombinasjon med naturstein, som gir områdene et karakteristisk og nærmest klassisistisk preg. Senere forenkles byggene, og Hoff terrasse på Skøyen er preget av 1950-årenes knapphet i utformingen. Felles for deres bygg, bolig- som forretningsbygg, er at plandisponering, materialvalg og utførelse er slik at de står seg fremragende mot tidens tann. Torstedhjørnet er, sammen med Dronning Mauds gate 10 og 11 og Karl Johans gate 27 deres mest markante kontorbygg. Torstedgården er blant T. & T.s tidligste arbeider og et av våre få bygg med Art Deco-detaljering. Byggene i Dronning Mauds gate tilhører 1960-tallet, bygd i frilagt betong og glass. Karl Johans gate 27 er, med sin målsetting om tilpassing til det eksisterende Grand Hotel, en eksponent for 1970-tallet. Felles for dem alle er de avklarede byplanmessige løsninger og sikker kvalitet i materialer og utførelse.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hjalmar Torp, oppmålings- og reguleringssjef (1856 - 1922)
 • Marie Fredrikke Severine Vaumund (1859 - 1946)

Gift med

 • 1934 med Nini Augusta Butenschøn (f. 1911)

Utdannelse

 • Oslo tekniske skole
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania 2 år
 • arkitektutdannelse kunstak., København 1923

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i Nederland, Frankrike og Italia 1923
 • studiereise til Frankrike og Italia 1925

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund 1932
 • medlem Plan- og fasaderådet, Oslo kommune 1958-70
 • Oslo skjønnskommisjon 1963-70

Priser, premier og utmerkelser

 • Arkitektene T. & T.: Sundts premie for Karl Johans gt. 27, Oslo 1977 og Stenprisen 1978

Utførte arbeider

 • Arkitektene T. & T., i Oslo når ikke annet er nevnt.
 • Eneboliger: Nobels gt. 11 (1926)
 • Borgenvn. 14 B (1932)
 • Huk Aveny 25 (1933)
 • Prinsessealléen 6 (1934)
 • Borgenvn. 29 (1935)
 • Chr. Benneches vei 6 B, egen bolig, Bygdøy (1937)
 • Melumsvn. 99 (1949)
 • Østre Holmensvingen 1 (1951 og 1957)
 • Løchenvn. 16 og Holmenkollvn. 36 B (1953)
 • Løchenvn. 13 (1954)
 • Risalleen 32 (1955)
 • Dalsvn. 17 (1963)
 • Hans Haslums vei 17 (1967)
 • Platheskogen 29, for Ernst T. jr., Bærum (1970)
 • Maries vei 15, Bærum (1976)
 • Rekkehus og husgrupper: Niels Henrik Abels vei 31 og 33 (1929)
 • Anne Maries vei 32 (1934)
 • Prinsessealleen 2, for Leif og Ernst T. og nr. 4, for ingeniør Alf T. (1934)
 • 5 eneboliger i rekke, Gustav Vigelands vei 4 (1949)
 • 15 småhus, Snaret, Bærum (1950)
 • 20 hus i rekker av 2 boliger, Otto Ruges vei, Bærum (1953)
 • Boligblokker: Briskebyhagen, President Harbitz gt. 5 og Lallakroken 8 (1926)
 • Holtegata 2 B (1928)
 • Drammensvn. 50, 50 C og 52 C (1932)
 • Ingar Nilsens løkke, Fredriksberg, Drammensvn. 113, 115, 117, 119, Halvdan Svartes gt. 2, 5, 7 og Ingar Nilsens vei 1, 3, 5
 • Framnes terrasse 1 og 3 (1934)
 • Vindernhuset, boliger og forretninger, Holmenvn. 1 (1934)
 • Munkedamsvn. 80 (1949) og 78 (1951)
 • Hoff terrasse, 12 4-etasjes blokker, 1 høyhus og bygg for Nils S. Stiansen (1949-51)
 • Hoff forretning og garasjer (1951), Hoff barnehage (1953), Hoffsvn.
 • Oscars gt. 90, Kong Oscars Minde aldersboliger (1954)
 • Eikskollen, 7 boligblokker med 150 2-etasjers leiligheter, Bærum (1954)
 • Drammensvn. 121 (1958)
 • Niels Juels gt. 11 (1959)
 • Høvikåsen, 8 blokker, Høviksletta, 5 blokker og Høvikvollen, 6 blokker, Fjordveien, Bærum (1960-62)
 • Høvik sentralgarasje og forretningshus, Fjordvn., Bærum (1964)
 • Ullevålsvn. 14, boligbygg og forretninger (1967)
 • Hytter: Sommerhus for Butenschøn, Flaberget, Hankø og for Ragnar Moltzau, Hankø, Onsøy (1936)
 • Sommerhus for Finn B. Røer, Stusholmen, Kragerø (1959)
 • Sommerhus for Bjørn Hansen og Egil Gjeving, Lyngør (1981)
 • Kontor- og forretningsbygg: Torstedhjørnet, Stortingsgt. 30 (1928-30)
 • Moss kino, teater og kontorbygg (1935)
 • Nedre Vollgt. 3 (1936)
 • Hieronimus Heyerdahls gt. 1 (1936-38)
 • Elvarheim rådhus, kino og bibliotek, kunstgalleri og restaurant, Elverum (1956-58) etter 1. premie i konkurranse 1937
 • Hovedkontor for Løvenskiold-Vækerø, Drammensvn. 230 (1957)
 • Trondheimsvn. 154, kontorer og bensinstasjon for BP (1958)
 • Edda kino og Høyres Hus, Trondheimsvn. 389 og 391 (1961)
 • Oset hotell, Hemsedal (1945-75)
 • Kontor og lager for Schreiner & Co, Marcus Thranes gt. 2 (1960-62)
 • Vestre Vika A/S, kontorbygg for bl.a. IBM, Dronning Mauds gt. 10 og 11 (1965)
 • Lanternen kro, Huk Aveny 2 (1969)
 • Karl Johans gt. 27, filial for Fellesbanken, forretninger og restaurant (1975)
 • Industribygg: Ilovan, Moss (1948)
 • Økern BP stasjon og garasjeanlegg, Økernvn. 145 og 147 (1957-60)
 • Sogn transformatorstasjon for Oslo Lysverker (1947-73)
 • Sigurd Stave A/S maskinforretning, Brynsvn. 1, Bærum (1971)
 • Ombygginger og restaurering: Keyserløkka for Leif T., flyttet fra Rikshospitalet til Løchenvn. 18 (1950)
 • Wrighte-gården, rehabilitert for Langesund Industri A/S, Langesund
 • "Møllerhøvik", Høvikvn. 4, Bærum (1970)
 • Gjenoppførelse Militærhospitalet, Grev Wedels plass (1981)
 • Prosjekter: 1. premie utforming av plassen ved Olav Tryggvason-statuen, Trondheim (1926)
 • Prosjekter Arkitektene T. & T.: 2. premie Odd Fellow-bygningen, Oslo (1931) sammen med Alf T.
 • 2. premie regulering for Vestre Vika, Oslo (1937) sammen med arkitekt Schaulund og Alf T.: innkjøp bebyggelsesplan, Gjøvik (1948) sammen med Alf T.: innkjøp og innbydelse til omkonkurranse, Bergen rådhus (1951) sammen med Frithjof Lykke-Enger og Knut Enger
 • 4. premie Storebrand, Oslo (1956)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Landsutst., 1930

Litteratur

 • Oslo gårdkalender. Nybygg 1925-1945, [u.å.], register s. 377
 • Norske hus, 1950, s. 392 (ill.)
 • Oslo gårdkalender. Nybygg 1945-1955, [u.å.], register s. 135
 • Bonytts byggebok II, 1956, s. 124 (ill.)
 • Morgenbladet, 24.12.1960
 • Nationen, 24.12.1960
 • Hvem er hvem?, 1964-1984
 • Norges kunsthistorie, 1977, register
 • 10 års norsk arkitektur, 1978, s. 50 (ill.)
 • 75 jubileumshus, 1981, s. 42 (ill.), utg. Oslo Arkitektforening
 • Norges kunsthistorie, 1983, bd. 6, s. 98
 • Oslo En arkitekturguide, 1984, register s. 233
 • Byggekunst, 1931, s. 182–83, 275–79, 300 (ill.)
 • Byggekunst, 1937, s. 99 (ill.)
 • Byggekunst, 1940, s. 2–5 (ill.)
 • Byggekunst, 1952, s. 70–71 (ill.)
 • Byggekunst, 1953, tillegg s. 9–10 (ill.)
 • Byggekunst, 1954, s. 174 (ill.)
 • Byggekunst, 1955, s. 151–54 (ill.)
 • Byggekunst, 1956, s. 160 (ill.)
 • Byggekunst, 1968, s. 188 (ill.)
 • Byggekunst, 1969, s. 112–13, 116 (ill.)
 • Byggekunst, 1976, s. 48–51 (ill.)
 • Byggekunst, 1981, s. 194–97 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1975, nr. 197 (ill.)

Arkivalia

 • Opplysninger fra kunstneren