Faktaboks

Ivar Jerven
Født
21. juni 1924, Tune i Østfold
Død
24. april 1994, Oslo

Vinterskog. 1971

/Nasjonalmuseet.

Uthusene. 1973

/Nasjonalmuseet.

J. hentet først sine motiver fra Østfold, senere Oslo og Sørlandet. Han var fram til 1960 først og fremst virksom som grafiker og tegner og har også illustrert et par bøker. Hans tegninger, oftest utført i tusj, er sikkert komponert. Flere av dem er bymotiver. Han har utført poetiske bilder av trær, filigransaktige og nakne, der struktur og rytme har vært det vesentligste. Etter 3 år på Kunstakademiet ble maleriet hans viktigste utrykksform, og særlig ble han opptatt av landskapsmaleriet. Han benyttet til å begynne med en mørk fargeskala i grønt, oker, rustrødt og gråblått som det fremherskende. Etter hvert ble hans koloritt mer variert og spenningsfylt, samtidig som tegningen ble mindre streng. J. arbeidet seg systematisk fram til større forenkling og nærmet seg mer og mer det abstrakte og dekorative. Særlig har han evne til å fange inn lyset og virkningen i havets bølgeslag.

J. har utført en rekke fine akvareller. Hans hovedverk er her en serie på 40, innkjøpt av Norsk Hydro AS. Opptakten var en bestilling på illustrasjoner til bedriftens årsberetning 1967/77. Her er fremstilt industribygningenes monumentalitet mot himmelen, gjengitt i lyse, lette farger.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Rosa Lund
 • Harald Jerven

Gift med

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole under Carsten Lien, Chrix Dahl, Karl Høgberg 1943–47
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Per Krohg 1947–50

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens 3-årige arbeidsstipend 1955
 • Lorch-Schives legat 1967
 • 3%-fondets stipend 1968
 • P.M. Røwdes legat 1968
 • Lengre opphold i Frankrike 1957
 • studiereiser til Nederland 1956
 • Paris 1958
 • Italia 1961

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn, styre- og jurymedlem i 1950- og 60-årene
 • Landsforeningen Norske Malere, formann utstillingsutvalget 1979–81
 • Foreningen Norske Grafikere
 • Oslo Bildende Kunstnere
 • Nasjonalgalleriets råd og innkjøpskomité 1967–70
 • jurymedlem Sørlandsutst. 1974–76
 • Konsulentoppdrag for Norsk rikskringkasting 1979–80
 • Nasjonalgalleriets innkjøpskomité for nyere maleri fra 1982

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Christianssands Faste Galleri
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Norges Bank
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Bryne og Porsgrunn kunstforeninger
 • Norsk Hydro
 • Distriktshøyskolen i Rogaland

Illustrasjonsarbeider

 • J. Falkberget: Naglerne, E.A. Poe: Malstrømmen, utg. av Grafisk studiogruppe i Norsk Hydro AS, Årsberetning og Regnskap 1976–77

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1946
 • Høstutstillingen, Oslo, 1948
 • Høstutstillingen, Oslo, 1950
 • Høstutstillingen, Oslo, 1953-1980
 • Sørlandsutst., 1971-1976
 • Internasjonal sort-hvitt utst., Lugano, 1956
 • Nordisk utst., Helsinki, 1956
 • Nordisk utst., Göteborg, 1957
 • Gruppe Gyngehesten, Bergens Kunstforening, 1961
 • Norsk utst., Hässelby slott, Sverige, 1968
 • Dette betyr noe i Norge, Sverige, 1970
 • Nordisk utst., Reykjavik, 1972
 • Jub.utst., Gall. F 15, Moss, 1976
 • Norske bilder, Gall. F 15, Moss, 1978

Separatutstillinger

 • Unge Kunstneres Samfunn, 1956
 • Bergens Kunstforening, 1959
 • Gall. Per, Oslo, 1963
 • Skiens Kunstforening, 1965
 • Gall. Per, Oslo, 1966
 • Bryne Kunstforening, 1967
 • Gall. Per, Oslo, 1969
 • Permanenten, Oslo, 1973
 • Skiens Kunstforening, 1974
 • Christianssands Kunstforening, 1976
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1978
 • Porsgrunn Kunstforening, 1978
 • Haugesund Kunstforening, 1979
 • Gall. Vikerødegården, Furnes, 1979
 • Kunstnerringen, Oslo, 1980
 • Gall. Charlie, Jessheim, 1980

Litteratur

 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 126, 130 (ill.)
 • Kunsten idag, 1963, hefte 63, s. 49
 • Kunsten idag, 1971, hefte 98, s. 49 (ill.)
 • Durban, A., i Morgenposten, 26.01.1963
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 31.01.1963
 • Arbeiderbladet, 05.02.1963
 • Mæhle, O., i Dagbl., 02.11.1966
 • Durban, A., i Morgenposten, 02.11.1966
 • Aftenposten, 23.10.1969
 • Morgenbladet, 27.10.1969
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 27.10.1969
 • Durban, A., i Morgenposten, 28.10.1969
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 31.10.1969
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 211
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 122
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 124
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 49, 182 (ill.)
 • Dagbl., 07.11.1973
 • Arbeiderbladet, 17.11.1973
 • Telemark Arb. bl., 28.02.1974
 • Agder, Bygd og by i Norge, Oslo, 1977, s. 256
 • Norges Handels og Sjøfartstidende, 07.04.1978
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 12.04.1978, (ill.)
 • Egeland, E., i Aftenposten, 14.04.1978
 • Sørensen, G., i Arb. bl., 19.04.1978
 • Porsgrunns Dagbl., 09.11.1978, (ill.)
 • Hamar Arb. bl., 01.02.1979
 • Andersen, F. A., i Hamar Dagbl., 08.02.1979, (ill.)
 • Eidsvoll Blad, 12.02.1980
 • Verdens Gang, 08.02.1982