Etter endt utdannelse i 1900 praktiserte N. et års tid som bygningstekniker i arkitektfirmaet Fin Horn, Oslo, og fra 1901 14 mndr. ved Strømmen trævarefabrik. I perioden 1903–08 var han ansatt som arkitekt i firmaet M. Thams & Co., Trondheim der han bl.a. tegnet arbeider- og funksjonærboliger ved Orkla gruver. Fra 1903 var har ansatt et års tid hos arkitekt Harald Aars i Oslo, deretter var han 1 1/2 år på arkitekt Kristian Biongs arkitektkontor samme sted. I tiden etter deltok N. hyppig i arkitektkonkurranser, men oppnådde aldri å få noen oppdrag. Fra begynnelsen av 1920-årene var han ansatt som Stadsarkitekt i Stavanger, der ha tegnet Filmteateret (1924) og Kampen skole, Kampengt. 33 (1920-årene).