Faktaboks

Erling Nielsen
Født
3. januar 1877, Lyngør
Død
2. april 1943, Stavanger

Etter endt utdannelse i 1900 praktiserte N. et års tid som bygningstekniker i arkitektfirmaet Fin Horn, Oslo, og fra 1901 14 mndr. ved Strømmen trævarefabrik. I perioden 1903–08 var han ansatt som arkitekt i firmaet M. Thams & Co., Trondheim der han bl.a. tegnet arbeider- og funksjonærboliger ved Orkla gruver. Fra 1903 var har ansatt et års tid hos arkitekt Harald Aars i Oslo, deretter var han 1 1/2 år på arkitekt Kristian Biongs arkitektkontor samme sted. I tiden etter deltok N. hyppig i arkitektkonkurranser, men oppnådde aldri å få noen oppdrag. Fra begynnelsen av 1920-årene var han ansatt som Stadsarkitekt i Stavanger, der ha tegnet Filmteateret (1924) og Kampen skole, Kampengt. 33 (1920-årene).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Wilhelmine Ernestine Timm (f. 1843)
 • Elling Nicolai Nielsen, skipsfører (f. 1841)

Gift med

 • 1922-1970 med Alfhild Smith (1891 - 1970)

Utdannelse

 • Utlært murer
 • Den kgl. Tegneskole kort tid
 • kunstakademiet, København hospitant to semestre til 1900

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Stavanger Arkitektforening fra 1936
 • jurymedlem flere arkitektkonkurranser i Stavanger

Eget forfatterskap

 • Byggeskikk i Dalane, Stavanger Turistforenings årbok, 1929, s. 165–69

Litteratur

 • Teknisk Ukeblad, 1911, s. 187
 • Fougner, E., Norske ingeniører og arkitekter, (Kristiania, 1916, s. 137
 • Iuel, A., Drammensfamilien Smith, Drammen, 1934, s. 95
 • Sørby, H., Bidrag til Stavangers arkitekturhistorie mellom 1850–1930, Stavanger Museum Årbok, 1973, s. 89, 99 (ill.)
 • Verd å se i Rogaland, Stavanger, 1975, s. 43

Faktaboks

Erling Nielsen