Liv og virksomhet

S. utdannet seg som operasanger under Sergei Klebansky, men viste også et betydelig talent som tegner og maler. Han tegnet karikaturer for Verdens Gang og Tidens Tegn omkring 1910 og tegnet og malte landskaper og stilleben, men ble først og fremst kjent som en dyktig portrettmaler. Han emigrerte til USA i 1911, og fra 1914 satset han helt på en fremtid som maler. Av norske portretter kjenner man bl.a. portrettene av Dronning Maud (1912) og Kong Haakon (1914, begge Det Kgl. Slott, Oslo), dessuten portrettene av overlege Fredrik Gade (1910) og konsul Joachim Grieg.

Utdannelse

Statens Kunstakademi, Kristiania desember-januar 1909–10.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Studieopphold i München og Paris; Bosatt i USA fra 1911; Flere reiser til Europa, bl.a. til Norge i 1922.

Stillinger, medlemskap og verv

Tegner Verdens Gang og Tidens Tegn omkring 1910.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Det Kgl. Slott, Oslo
 • Brooklyn Museum, New York

Utstillinger

Separatutstillinger

 • New York, 1921
 • Sverige, 1924, før
 • Danmark, 1924, før
 • Frankrike, 1924, før
 • Italia, 1924, før

Kollektivutstillinger

 • Brooklyn Museum, New York, 1925
 • De unges utstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1922

Portretter

 • Tegnet selvportrett gjengitt i Verdens Gang 31.8.1921
 • Tegnet selvportrett gjengitt i Morgenposten 1.9.1921
 • Tegning utført av Olav Engebrigtsen gjengitt i Tidens Tegn 8.5.1922

Litteratur

 • Verdens Gang, 31.08.1921, (ill.)
 • Øverland, A., Verdens Gang, 15.05.1922
 • Tidens Tegn, 01.09.1921
 • Gauguin, Pola, Tidens Tegn, 10.05.1922
 • Gauguin, Pola, Tidens Tegn, 12.06.1925
 • Morgenposten, 01.09.1921, (ill.)
 • Johnsen, B. Moss, Morgenposten, 12.05.1922
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 10.05.1922
 • Haug, K., i Aftenposten, 10.05.1922
 • Haug, K., Morgenbladet, 10.05.1922
 • Oslo Aftenavis, 11.06.1925
 • Oslo Aftenavis, 04.06.1926
 • A. Norwegian Portrait Painter, American-Scandinavian Review, New York, 1924, s. 364–66 (ill.)
 • Nordmandsforbundet, Oslo, 1926, julenr. s. 37
 • Rælingen, Oslo, 1955, bd. 1, s. 721 (ill.)
 • Øksnevad, R., Tidens Tegn og norsk litteratur 1910–30, Oslo, 1956, register
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, s. 348
 • Hjelde, G., Kavli, G., Slottet i Oslo, Oslo, 1973, s. 302, 430