Faktaboks

Brynjulf Strandenæs
Født
2. april 1890, Aker (i dag Oslo)
Død
7. mai 1952, Oslo (men var bosatt i USA)
Gravlagt
13. juni 1952
Begravelsessted
Vestre gravlund, Oslo

S. utdannet seg som operasanger under Sergei Klebansky, men viste også et betydelig talent som tegner og maler. Han tegnet karikaturer for Verdens Gang og Tidens Tegn omkring 1910 og tegnet og malte landskaper og stilleben, men ble først og fremst kjent som en dyktig portrettmaler. Han emigrerte til USA i 1911, og fra 1914 satset han helt på en fremtid som maler. Av norske portretter kjenner man bl.a. portrettene av Dronning Maud (1912) og Kong Haakon (1914, begge Det Kgl. Slott, Oslo), dessuten portrettene av overlege Fredrik Gade (1910) og konsul Joachim Grieg.

Utdannelse

 • Statens Kunstakademi, Kristiania desember-januar 1909–10

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i München og Paris
 • Bosatt i USA fra 1911
 • Flere reiser til Europa, bl.a. til Norge i 1922

Stillinger, medlemskap og verv

 • Tegner Verdens Gang og Tidens Tegn omkring 1910

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Det Kgl. Slott, Oslo
 • Brooklyn Museum, New York

Utstillinger

Separatutstillinger

 • New York, 1921
 • Sverige, 1924, før
 • Danmark, 1924, før
 • Frankrike, 1924, før
 • Italia, 1924, før

Kollektivutstillinger

 • Brooklyn Museum, New York, 1925
 • De unges utstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1922

Portretter

 • Tegnet selvportrett gjengitt i Verdens Gang 31.8.1921
 • Tegnet selvportrett gjengitt i Morgenposten 1.9.1921
 • Tegning utført av Olav Engebrigtsen gjengitt i Tidens Tegn 8.5.1922

Litteratur

 • Verdens Gang, 31.08.1921, (ill.)
 • Øverland, A., Verdens Gang, 15.05.1922
 • Tidens Tegn, 01.09.1921
 • Gauguin, Pola, Tidens Tegn, 10.05.1922
 • Gauguin, Pola, Tidens Tegn, 12.06.1925
 • Morgenposten, 01.09.1921, (ill.)
 • Johnsen, B. Moss, Morgenposten, 12.05.1922
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 10.05.1922
 • Haug, K., i Aftenposten, 10.05.1922
 • Haug, K., Morgenbladet, 10.05.1922
 • Oslo Aftenavis, 11.06.1925
 • Oslo Aftenavis, 04.06.1926
 • A. Norwegian Portrait Painter, American-Scandinavian Review, New York, 1924, s. 364–66 (ill.)
 • Nordmandsforbundet, Oslo, 1926, julenr. s. 37
 • Rælingen, Oslo, 1955, bd. 1, s. 721 (ill.)
 • Øksnevad, R., Tidens Tegn og norsk litteratur 1910–30, Oslo, 1956, register
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, s. 348
 • Hjelde, G., Kavli, G., Slottet i Oslo, Oslo, 1973, s. 302, 430

Faktaboks

Brynjulf Strandenæs