S. utdannet seg som operasanger under Sergei Klebansky, men viste også et betydelig talent som tegner og maler. Han tegnet karikaturer for Verdens Gang og Tidens Tegn omkring 1910 og tegnet og malte landskaper og stilleben, men ble først og fremst kjent som en dyktig portrettmaler. Han emigrerte til USA i 1911, og fra 1914 satset han helt på en fremtid som maler. Av norske portretter kjenner man bl.a. portrettene av Dronning Maud (1912) og Kong Haakon (1914, begge Det Kgl. Slott, Oslo), dessuten portrettene av overlege Fredrik Gade (1910) og konsul Joachim Grieg.