På Kunstakademiet tilegnet R. seg Georg Jacobsens komposisjonslære. Den har senere vært grunnlaget for hans billedkomposisjoner, men uten den markante betoning av geometriske figurer som ofte preget Jacobsen-elevene. I Sverige arbeidet S. med portrettegning og utførte flere dekorative oppgaver. Han forsøkte seg som maler i Oslo i etterkrigsårene, men gav opp og arbeidet i familiens entreprenørfirma. I 1962 flyttet han til Nøtterøy og etablerte seg som grafiker. R. har laget tresnitt, kobberstikk og etsninger. I senere år har han også utført pasteller. R.s kunst preges av hans religiøse livsholdning og bildene tar opp metafysiske problemer i et symbolmettet formspråk. Han har også utført malerier, der han arbeider med en forenklet koloritt. R. er fetter av maleren Bendik Riis og var hans verge fram til 1962.