A. maler landskaper, figurbilder og portretter preget av dekorativ forenkling og klart avgrensede fargeflater. Hans beste arbeider er fast komponert, med en frisk, klangfull fargeholdning (gjerne dominert av kraftige blått-gult kontraster) som vitner om et opprinnelig koloristisk talent.