Faktaboks

Brede Jensen Rantzau
Født
1713, Danmark (født ca. 1713)
Død
1778, Bragernes, Drammen
Gravlagt
23. januar 1778

R. var muligens fra Rantzau i Holstein. Antagelig hadde han gått i snekkerlære i Ålborg. "Brede Jensen Rantzau, aus Jütland, Aalborg" søkte i 1736 Københavns snekkerlaug om å stå mesteråret i København Året etter ble han gift på Norderhov. I 1742 fikk R. borgerskap som snekker på Bragernes. Da han året etter søkte om opptak i snekkerlauget, fremla han attester bl.a. fra oldermannen i Ålborg, og sist fra Christiania 1740. R. ble opptatt i lauget som den "bekiendte Capacitet i Snedker Professionen". Ifølge en attest fra storkjøpmannen Lars Smith i 1750 hadde R. oppført nye gårder for Smith og flere navngitte borgere etter den store brannen på Bragernes i 1745. Alle disse bygningene forsvant ved brannkatastrofen i 1866. Bare Lars Smiths mektige trepalé (ferdig 1749) er kjent fra gamle bilder. Det var en toetasjes, barokkpreget symmetrisk midtgangsbygning med valmtak. Bygningen viser tydelig at R. brakte nye impulser til Drammens bygningsmiljø. Det er bevart tegninger av R. som viser den nye tollboden på Strømsø, gjenreist etter brannen i 1750. Også her er valmtak og tilstrebet symmetri. I 1773 laget R. æresporten ved prins Carl av Hessen og families besøk i Drammen.

I 1760 fikk R. oppdraget med utførelsen av alteret, prekestolen og kongestolen (for 700 riksdaler) til Kongsberg kirke, som skulle gjøres ferdig til innvielsen året etter. Tegningene ble levert av den danske billedhugger Johann Friedrich Hännel. Prekestolsalteret hadde portal med korintiske søyler, segmentgavl med Guds øye med stråler. Foruten det kompliserte snekkerarbeide og to rundskulpturer ved alteret, omfattet oppgaven også skåren, dekorativ utsmykking og de to villmenn i rundskulptur på hver sin side av riksvåpenet over kongestolen. R.s arbeider balanserer stilistisk mellom en alderdommelig regence og en forsiktig rokokkodekor. Etter innvielsen ble dette endret til en mer praktfull rokokko av bilthuggeren Henrich Bech. R.s villmenn ble bl.a. skiftet ut med nye og alterfigurene ble plassert på orgelgalleriet. Det har hersket endel usikkerhet om attribuering av bilthuggerarbeider på alteret og kongestolen til henholdsvis R. og Bech. R.s viktigste innsats synes å ha vært oppsetting og innredning av bygninger.

Familierelasjoner

Gift med

 • Norderhov, 1741-1751 med Maria Sørensdatter Bruun (d. 1751)
 • 1755-1778 med Karen Svendsdatter Hagmann (1733 - 1801)
 • Strømsø, 1751-1754 med Severine Gundersdatter (1714 - 1754)

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem snekkerlauget på Bragernes 1743-78, oldermann i senere år

Utførte arbeider

 • Bygårder for Lars Smith, Christen Hiort, Casper Seuer og Christopher Olsen Thorne og trolig for R. selv, Drammen (oppført etter brannen 1750, alle brent 1866)
 • Gjenoppførelse egen bolig og gård for naboen Brandt samme sted (etter elvebrudd 1757, brent 1866)
 • Drammens Tollbod (1751-52)
 • Istandsettelse Bragernes skole og Tangen klokkerbolig (1753)
 • Alter, prekestol og kongestol, Kongsberg kirke (1760-61, endret 1762-68)
 • Bygård med sjøbod for Jens Clausen, Bragernes (før 1770)
 • Æresport samme sted (1773)

Litteratur

 • Den kulturhistoriske Udstilling i Christiania 1901, katalog Kirkeavdelingen, s. 48
 • Bergwitz, J. K., Kongsberg, Oslo, 1924, s. 170
 • Personalhistorisk Tidsskrift, København, 1926, 8. rekke, bd. 5, s. 165, 309–11
 • Personalhistorisk Tidsskrift, Oslo, 1926, 8. rekke, bd. 5, s. 165, 309–11
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, register
 • Bugge, A., Norsk bygningskunst fra Urnes til Universitetet, Oslo, 1927, s.XIV
 • Drammens Museum årbok, 1923-1928, s. 101–03
 • Nygård Nilssen, A., Norsk jernskulptur, Oslo, 1944, bd. 2, s. 17–18, 177
 • Kongsberg kirke, Norges kirker, Oslo, 1962, register (ill.)
 • Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie, Drammen, 1962, register
 • Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring årbok, Sarpsborg, 1963, s. 362, register bd.
 • Byborgerens hus i Norge, Oslo, 1963, s. 114–15
 • Ruud, A., Drammens Håndverk- og Industriforening 1864-1964, Drammen, 1964, s. 13–14
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 237
 • Buskerud. Bygd og by i Norge, Oslo, 1977, register
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1982, bd. 3, s. 94, 234