Vi vet ingenting om N.s liv eller virksomhet før han var midt i 40-årene. Han er nevnt på Strømsø første gang i 1677, og den tidligste daterte gjenstand er fra 1676. N.s produksjon er preget av kvalitet og håndverksmessig dyktighet og spesielt to drikkekanner viser dessuten en usedvanlig selvstendighet. På begge disse kannene er hele korpus dekket av gravert dekor med figurer, ledig og sikkert utført. Den ene kannen forteller historien om Perseus og Andromeda etter stikk av Jacques de Gheyn. Den andre kannen ser ikke ut til å fortelle noen kjent historie, men viser en voksen mann og et barn omgitt av et tre og frodig akantus. Det selvstendige ligger ikke minst i at han unnlot å drive opp hele korpus slik hans samtidige gjorde, men det finnes mange arbeider som viser at han også gjerne brukte driving som virkemiddel. Det fins bl.a. to like, helt oppdrevne praktfat som bærer hans stempel. Som den dyktige gullsmed han var, fikk han også oppdrag for kirkene, og utformet bl.a. en karakteristisk alterkalk med et rikt fotparti. Hans stempel er bokstavene HNM i trepass. Sønnen Hans Nieman, gift 1710, død 1742, brukte samme stempel.