K. gjorde fra 1798 garnisonstjeneste ved 1. Akerhusiske Infanteriregiment og senere som kornett ved Smålenske Dragonregiment, rittmester fra 1808. I 1801 ble han konstituert generalveimester nordenfjells, i 1808 utnevnt til veimester i Søndre Trondhjems Amt og i 1823 konstituert veimester også i Nordre Trondhjems Amt. Embetene ble opphevet i 1827. Under Napoleonskrigene stod han for anlegget av en rekke veier i Trøndelag. K. var byggherre og trolig arkitekt for flere bygninger på sin eiendom Kystad på Byåsen ved Trondheim. I 1810 ble sidebygningen istandsatt, og i 1817 ble hovedbygningen om- og påbygd til et stort, toetasjes palé etter fransk mønster og med klassisistiske detaljer. På gården anla han også en planteskole, som forsynte Trondheim med trær, bl.a. poplene i Munkegt. Han hadde stor interesse for hagearkitektur, og anla en engelsk landskapshage på Kystad kort etter 1806. På Lade gård anla han en lysthage og forsynte den med trær fra planteskolen. På Selsbakk ved Trondheim startet han en papirfabrikk, og han ledet i mange år forsøk på å tørrlegge og dyrke opp Ustmyra på Heimdal ved Trondheim. Han skal dessuten ha utført portretter, bl.a. silhuetter, av familiekretsen.