Samtidig som K. var elev ved Den kgl. Tegneskole, arbeidet han på J. Chr. Thunes arkitektkontor i ca. 1 år. Deretter var han på arkitekt Ove Ekmanns kontor i 5 år, fram til 1897. I årene 1897 – 99 arbeidet han 11/2 år i eksportfirmaet for trelast og ferdighus, M. Thams & Co., i Trondheim. I 1900 vikarierte han for sin bror Finn K. som assistent for bygningsinspektøren i Kristiania. Fram til 1901 var han engasjert av arkitektfirmaet Thune & Thürmer. K. hadde senere privat arkitektpraksis i Kristiania. Det ser ut til at K.s hovedarbeider har vært Ålesund kirke og Markus kirke i Kristiania kirke. Den førstnevnte er en typisk representant for natursteinsromantikken med utstrakt bruk av råkopp, den er tyskinspirert med en asymmetrisk tårnplassering. Den andre kirken er en sen nasjonalromantisk barokkbygning, utformet i store rolige linjer mot Ullevålsvn., mens fasaden mot Schwensens gt. er mer avvekslende. Innvendig er det gjort utstrakt bruk av tre med et tønnehvelv som markerer midtskipet og som gir det relativt korte kirkerommet et langstrakt utseende.