Faktaboks

Halvor Andersen
med tilnavnet Fanden
Født
1655
Død
1720, Vang i Hedmark

Andre opplysninger

  • Det kjennes ingen arbeider av denne A. i Hedmark. Han er neppe identisk med den kjente miniatyrskjærer som gikk under navnet Halvor Fanden.

Litteratur

  • Thieme–Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1907, bd. 1
  • Nygård Nilssen, A., Norsk jernskulptur, Oslo, 1944, register s. 308
  • Kavli, G., Fanden og ølkannene, OK årbok 1950-1958, Oslo, 1959, s. 31–77