T. er best kjent som grafiker, og hans solide utdannelse som treskjærer gav ham spesielle forutsetninger for å utnytte fargetresnittets muligheter. Utgangspunkt er gjerne naturen, men figurer integreres ofte i motivene. Stilen er naturalistisk, frodig og detaljrik, fargebruken kraftig og varm. T. har også vært aktiv som maler og har bl.a. laget en rekke fast komponerte naturimpresjoner i akvarell. Da Kunstakademiet i 1956 fikk en egen avdeling for grafikk, ble T. ansatt som den første lærer, under til dels kummerlige forhold. Inntil akademiet kunne skaffe til veie en litopresse, stilte T. sin egen til disposisjon for elevene.