Faktaboks

Ivar Thorkildsen
Thorkildsen, Ivar Henrik
Født
11. september 1911, Kristiania
Død
27. juni 1970, Oslo

T. er best kjent som grafiker, og hans solide utdannelse som treskjærer gav ham spesielle forutsetninger for å utnytte fargetresnittets muligheter. Utgangspunkt er gjerne naturen, men figurer integreres ofte i motivene. Stilen er naturalistisk, frodig og detaljrik, fargebruken kraftig og varm. T. har også vært aktiv som maler og har bl.a. laget en rekke fast komponerte naturimpresjoner i akvarell. Da Kunstakademiet i 1956 fikk en egen avdeling for grafikk, ble T. ansatt som den første lærer, under til dels kummerlige forhold. Inntil akademiet kunne skaffe til veie en litopresse, stilte T. sin egen til disposisjon for elevene.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Carl Johan Thorkildsen, billedskjærer
 • Johanne Syversen

Gift med

 • Aase Jørgensen

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1931-37 og 1945-46
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Per Krohg og Jean Heiberg 1947-50
 • Statens lærerskole i forming, Oslo 1966-67
 • 4 års læretid som treskjærer
 • utdannet kjemigraf, litograf og teknisk konservator hos bl.a. Dørje Haug

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens kunstfond 1953
 • Schlytters legat 1954
 • Statens ett-årige arbeidsstipend 1962
 • Blom stipend 1968
 • Studiereiser til bl.a. Frankrike, Nederland, Belgia, Spania, Italia og Polen

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer i grafikk Statens Kunstakademi, Oslo 1956-67, vikar Statens kvinnelige industriskole, Oslo 1960, formingslærer Sofienberg skole, Oslo 1960-64, Rosenhof skole, Oslo 1963-64, Linderud skole, Oslo 1964-65, Skøyenåsen skole, Oslo 1968-70
 • fargerestaureringer for Kaare Berntsen og Hammerlunds kunsthandel i en årrekke
 • restaureringsarbeider i Nasjonalgalleriets kobberstikksamling fra 1945
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn, formann 1957-60
 • medlem Foreningen Norske Grafikere, tillitsverv

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Utsmykkingsoppdrag Oslo kommunes jubileumsutst., Frogner, Oslo (1950)
 • Restaurering Gjesåsen kirke (1950)
 • Utsmykking Møllergata skoles festsal, Oslo (1952)
 • Bakke kirke, Skotselv (1955)
 • Bakkebøs kapell, Egersund (1960)
 • Bankettsalen, Park Hotell, Sandefjord (1960)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Rostockgalleri
 • Louvre, Paris
 • Innkjøpt av Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Norsk kulturråd
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Meltzers Galleri, New York

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1951-1958
 • Høstutstillingen, 1960-1962
 • Høstutstillingen, 1970
 • Nordisk Grafikkunion vandreutstilling, 1954
 • Nordisk Grafikkunion vandreutstilling, 1954
 • Nordisk Grafikkunion vandreutstilling, 1954
 • Nordisk fargegrafikk, 1954
 • Nordisk Grafikkunion, København, 1956
 • Norveska Grafika, 1956
 • Grafikkutst., 1956
 • La gravure norvégienne, 1956
 • La gravure norvégienne contemporaine, 1956
 • Unge Kunstneres Samfunn jubileumsutst., 1957
 • Kunst und Form aus Skandinavien, 1958
 • Norwegische Graphik des 20. Jahrhundert, 1958
 • Biennalen i São Paulo, 1959
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1959-1960
 • Norwegische Graphik der Gegenwart, 1962
 • Grafika Norweska, 1966

Separatutstillinger

 • Vandreutstilling grafikk USA, 1963

Litteratur

 • 106 norske grafikere, 1956, s. 104 (ill.)
 • Kunsten idag, 1963, hefte 63 s. 50
 • Statens Kunstakademi 60 år, 1969, s. 29, katalog Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Kunst og Kultur register 1910-67, 1971, s. 252
 • Norske grafikere, 1973, s. 34, 79 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1981, bd. 11, s. 616
 • F 15 Kontakt, 05.1981
 • Norsk grafikk idag, 1979, s. 10
 • Dagbladet, 10.12.1952, (ill.)
 • Aftenposten, 06.02.1963
 • Dagbladet, 06.02.1963
 • Morgenposten, 07.02.1963
 • i Vårt Land, 12.02.1963
 • i Morgenposten, 13.02.1963
 • i Aftenposten, 30.06.1970
 • Morgenposten, 02.07.1970, (ill.)

Faktaboks

Ivar Thorkildsen