Faktaboks

Christian August Printz
Født
1. april 1819, Frederikshald
Død
13. februar 1867, Eidsberg

Reven i hønsegården. Christian August Printz. 1860. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Blomsterstykke. Christian August Printz. 1851. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Sykdom tvang P. til å slutte som handelsmann i en alder av 25 år. Han hadde da vært beskjeftiget i handelsfaget i 8 år, men i ledige stunder hadde han syslet med tegning og maling. Derfor besluttet han seg til å velge malerkunsten som sin fremtidige beskjeftigelse. Restituert etter sykdommen, drog han i 1846 til København hvor han ble opptatt ved Kunstakademiet. Her studerte han først landskapsmaleri, men allerede året etter ble han av sine lærere anbefalt å spesialisere seg i stilleben- og dyremaleri. I 1853 drog han derfor til Düsseldorf hvor han ble elev av Johann Wilhelm Preyer, Tysklands fremste fruktstilleben-maler i det 19. århundre. Undervisningen pågikk i ett års tid inntil P.s økonomi ikke lenger kunne bære utgiftene til undervisning. Han søkte flere ganger om statlig stipend og understøttelse, men uten resultat. P. utviklet seg etter hvert til en habil stillebenmaler. L. Dietrichson mente at P. på grunn av sjenanse og tilbakeholdenhet ikke nådde så langt som hans talent tilsa. Men hans fruktstilleben var svært populære i 1850-årene og ble innkjøpt utallige ganger av Christiania Kunstforening, og av Göteborg, Bergen og Trondheim kunstforeninger. Også i Düsseldorf, hvor han tilbrakte en rekke år, hadde han en stor kundekrets. Først i 1860-årene domineres hans produksjon av dyremalerier. Særlig dyktig var han til å fremstille fugler. Hans Dompapper i juleneket ble blant annet solgt under Verdensutstillingen i London i 1862 og en replikk to år senere. Ofte malte P. replikker eller eventuelt variasjoner over samme tema. Et slikt eksempel er Nasjonalgalleriets Reven i hønsegården (1860).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Peter Printz (1785 - 1849)
 • Johanne Cathrine (thrine) Petronelle Bay (1789 - 1860)

Utdannelse

 • Kunstakademiet, København under Johan Ludvig Lund og Christian Albrecht Jensen 1846–53
 • elev av stillebenmaler Johann Wilhelm Preyer, Düsseldorf 1853-antagelig 1854

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i København 1846–53
 • Düsseldorf 1853-antagelig 1859, høsten 1860 - sommeren 1861, sommeren 1865 - sommeren 1866
 • studiereise til Paris bl.a. 1855
 • Tyskland 1863

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Göteborgs Konstmuseum
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Elverum Kunstgalleri (Helge Væringsaasens samling)
 • Halden historiske Samlinger

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Charlottenborgutstillingen, København, 1846
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1848
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1851-1852
 • Den skandinaviske utstilling, Christiania, 1852
 • Verdensutstillingen i Paris, 1855
 • Den nordiske Kunstutstilling, Christiania, 1857
 • Christiania Kunstforening, 1859
 • Verdensutstillingen i London, 1862
 • Den skandinaviske utstilling, London, 1864
 • Verdensutstillingen i Paris, 1867
 • Den nordiske Industri- og Kunstudst., København, 1872
 • Den kulturhistoriske utstilling, Norsk Folkemuseum, 1901
 • Jubileumsutstillingen 1914, Kristiania

Portretter

 • Akvarell utført av Chr. Olsen (1844, privat eie)
 • Maleri utført av Fagerlund (privat eie)

Litteratur

 • Morgenbladet, 12.1854, (nr. 337)
 • Die Dioskuren, Berlin, 1857, s. 109
 • Aftenbladet, 05.02.1859
 • Morgenbladet, 17.03.1859
 • Norsk Folkeblad, Christiania, 1867, nr. 20
 • Dietrichson, L., Adolph Tidemand, hans Liv og Værker, (Kristiania, 1878, bd. 2, s. 26, 32, 48
 • Huitfeldt Kaas, H. J., Anker, C. J., Katalog over malede Portræter i Norge, (Kristiania, 1886, s. 109
 • Dietrichson, L., Af Hans Gudes Liv og Værker, (Kristiania, 1899, s. 44
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1904, bd. 1, s. 227
 • Thommessen, R., Norsk billedkunst, (Kristiania, 1904, s. 114
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1933, bd. 27, s. 406
 • Weilbach Kunstnerlesikon, København, 1949, bd. 2, s. 610
 • Grimelund, J. J., Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, s. 47–48, 53, 145
 • Rønning Johannesen, O., For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 149
 • Halden, Festningen og byen, Oslo, 1963, register s. 458 (ill.)
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, s. 49
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 8, s. 496
 • Østfold. Bygd og by i Norge, Oslo, 1978, register s. 473
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 9, s. 552 spalte 3
 • H. Koefoed, Lars Hertervig. Lysets maler, Oslo, 1984, s. 33

Arkivalia

 • Dagbok fra juni 1859 til november 1866, fotoalbum med undertekster (privat eie)
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv