Faktaboks

Kaare Wildhagen
Født
25. mai 1906, Drammen
Død
25. november 1984, Oslo

W.s tidligste produksjon, både maleri og tusjtegninger, viser overensstemmelse med den robuste nasjonale landskapskunst som ble dyrket av Axel Revolds elever. I annen halvdel av 30-årene merkes en sterkere fordypelse i maleriets formale og konstruktive sider, og koloritten får et mer tilbakeholdent og underordnet preg. Interessen for den klassiske kunst resulterte i en serie vakre studier etter italienske renessansemestre (små arbeider på papir). Etter 2. verdenskrig merkes en sterk tilbøyelighet til konstruktiv artikulering av motivets struktur, men også en friere, mer lyrisk og umiddelbar malerisk utfoldelse. Selv om W. ikke var noen helhjertet Jacobsen-elev, preges hans grunnholdning til maleriet i noen grad av lærerens saklighet. Dette kommer særlig til syne i mer ambisiøse arbeider, som f.eks. portrettet Karin (1948). Bildet er bygd opp ved nøktern beregning av størrelsesforhold og planforskyvninger, mens koloritten får en mer akkompagnerende funksjon. Denne fremstillingsmåte finner vi igjen i senere figurkomposisjoner, i scener fra arbeidslivet, særlig makrellfisket på Sørlands-kysten, ofte med aksentuert konturtegning. I sitt største dekorative arbeide, utsmykningen vis-à-vis Frydenlunds Bryggeri (1955), nærmer han seg Alf Rolfsens "Rådhus-stil".

W.s landskapsbilder er gjerne mer lyriske. Motivene er som regel hentet fra Svinør hvor han oppholdt seg hver sommer fra 1948 til midten av 70-årene. På grunn av arbeidet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo malte han fortrinnsvis i feriene. Som regel er formatene ganske beskjedne. Koloritten kommer til friere utfoldelse, stundom i mer impresjonistisk retning, selv om dens register er begrenset (hovedvekt på grått, blågrått og sort med innslag av oker, gult og rødviolett). Motivene er enkle, sjøbuer, knauser og svaberg. Erfaringene som teatermaler reflekteres i enkelte malerier fra 50-årene i en viss scenelignende disponering av billedrommet. Ved midten av 70-årene malte W. noen mer dekorativt anlagte fantasikomposisjoner inspirert av gresk mytologi.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Fredrik Christian Wildhagen, bokholder (1863 - 1931)
 • Engel Gulbranson (d. 1918)

Gift med

 • 1937 med Karin Bull

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo
 • korreksjon av Karl Høgberg 1934–35
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold 1935–37 og Georg Jacobsen 1936–37

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Houens legat 1936–38
 • Røwdes stipend 1949
 • stipend fra Fondet for dansk-norsk samarbeide 1950
 • Lorch-Schives legat 1956
 • Bloms stipend 1956
 • Studiereiser til Berlin 1930
 • Roma 1931
 • Paris 1936
 • Italia og Frankrike 1937
 • Italia, Tunis og Frankrike 1938
 • Paris 1949
 • Danmark 1951
 • Italia 1958 og 1961–66
 • Jugoslavia 1965

Stillinger, medlemskap og verv

 • Teatermaler Centralteatret, Oslo 1938–41 og Studioteatret etter krigen
 • lærer Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo fra slutten av 1930-årene, overlærer 1953–76
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • medlem Unge Kunstneres Samfunn, styremedlem i flere år etter krigen, formann 2 år
 • jurymedlem Landslaget Kunst i Skolen fra 1954
 • varamedlem Oslo Kunstforenings styre 1950–66
 • medlem Kunstnerforbundets styre 1971–76

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Veggmaleri på husgavl i Parkveien vis-à-vis hovedinngangen Frydenlunds Bryggeri, Oslo (1955)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Bergen Billedgalleri
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Riksgalleriet
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Landslaget Kunst i Skolen

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1934
 • Høstutstillingen, 1938
 • Høstutstillingen, 1946-1952
 • Høstutstillingen, 1955-1956
 • Høstutstillingen, 1958
 • Høstutstillingen, 1960
 • Sørlandsutst., 1969-1972
 • Unge Kunstneres Samfunn jubileumsutst., 1946
 • Unge Kunstneres Samfunn jubileumsutst., 1957
 • Ung norsk konst, 1950-1951
 • Ung norsk Kunst. Maleri, 1952

Litteratur

 • Bonytt, 1947, s. 28, 111, 113
 • Bonytt, 1957, nr. 4, s. XXVIII
 • Norges billedkunst, 1953, bd. 2, s. 293–94 (ill.)
 • Drammens Kunstforening 1867–1967, 1967, s. 264
 • Kunst og Kultur register 1910–67, 1971, s. 259
 • Kunst og Kultur, 1969, s. 63
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 174
 • Agder. Bygd og by i Norge, 1977, s. 253
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1981, bd. 12, s. 583
 • Hallingdal i biletkunsten, 1984, s. 107 (ill.)
 • Dagbladet, 22.01.1948, (ill.)
 • Verdens Gang, 23.01.1948, (ill.)
 • Verdens Gans, 27.01.1948
 • i Dagbladet, 28.01.1948
 • i Morgenbladet, 29.01.1948
 • i Morgenposten, 30.01.1948
 • i Arbeiderbladet, 31.01.1948
 • i Friheten, 02.02.1948
 • i Aftenposten, 04.02.1948
 • i Vårt Land, 06.02.1948
 • i Sørlandet, 08.03.1948
 • i Sørlandet, 06.04.1948
 • i Mandals Avis, 20.04.1948
 • i Arbeiderbladet, 01.11.1949
 • i Morgenbladet, 03.11.1949
 • i Morgenposten, 07.11.1949
 • Aftenposten, 18.10.1957, (ill.)
 • Morgenposten, 19.10.1957, (ill.)
 • Morgenbladet, 19.10.1957
 • i Aftenposten, 24.10.1957
 • i Verdens Gang, 25.10.1957
 • i Dagbladet, 26.10.1957
 • i Morgenbladet, 28.10.1957
 • i Vårt Land, 28.10.1957
 • i Morgenposten, 28.10.1957
 • i Arbeiderbladet, 30.10.1957
 • i Fremtiden, 01.03.1958
 • i Drammens Tidende/Buskerud Blad, 07.03.1958
 • i Aftenposten, 25.05.1966
 • i Aftenposten, 24.05.1976
 • i Morgenbladet, 02.07.1977
 • i Verdens Gang, 06.07.1977
 • i Norges Handels og Sjøfartstidende, 08.07.1977
 • i Dagbladet, 21.07.1977, (ill.)
 • Aftenposten, 30.11.1984

Arkivalia

 • Den konstruktive skole. Georg Jacobsens betydning for norsk malerkunst, 1977, magistergradsavhandling
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Kaare Wildhagen