T. vokste opp i Førde, bodde mesteparten av sitt liv i Stryn, Nordfjord, og tilbrakte de siste år på Lillehammer. Han var et mangesidig talent, ble som ung regnet som en lovende maler, og skrev tre bøker i årene 1900-10. Under oppholdet i København holdt han en rekke foredrag i studentersamfund og kunstnerforeninger. T. malte flere dramatiske figurkomposisjoner (For sent, 1905, og Jernbyrden, før 1920), og en rekke landskapsmotiver fra Nord- og Sunnfjord, hvor han vekslet mellom en særpreget romantisk mystisisme og stillferdige og følsomt oppfattede naturstudier.