Faktaboks

Thor Sandborg
Født
11. juli 1942, Oslo

S. begynte som grafiker og konsentrerte seg om metallgrafikk. Blant hans tidligste arbeider fins noen landskaper i en halvabstrakt form, men hans dominerende motiv er mennesket, både innen grafikken og senere i skulpturen. Bortsett fra bl.a. et frontalvendt selvportrett fra tidlig i 70-åra, med visse ekspressive trekk, setter S. som regel menneskeskikkelsen inn i en idépreget sammenheng. Et eksempel er Gutten og tilbudene, der en enslig skikkelse møter klassesamfunnets utfordringer i form av en rekke oppadvendte stiger. Et sosialkritisk perspektiv ligger også til grunn for Folklore, med et dansende nakent par foran et sterilt høyblokkmiljø. S. kan også være selvironisk, som i det lille trykket Forum Thoranum, der hans eget portrett er plassert inn i det klassiske ruinmiljøet. I formspråket her står han i gjeld til Arne Bendik Sjur, mens han i de større grafiske arbeider er mer summarisk og ekspresjonistisk.

Fra midten av 70-årene har S. arbeidet med skulptur. Han kan også her best betegnes som ekspresjonist, selv om formspråket varierer fra det figurativt modellerte til det sterkt abstraherte og stiliserte. Til den første kategori hører Vår (bronse 1976), en ekstatisk, bakoverbøyd mannsskikkelse, og Tilstanden (bronse 1977), som viser en fortvilet, sittende kvinnefigur. Denne tradisjonelle skulpturformen fortoner seg imidlertid som en parentes i S.' produksjon. Hans store arbeid i stål, Higen (1978), knytter an til de tidligere metallskulpturenes stiliserte formspråk. Den slanke langstrakte formen bygger på menneskefiguren, men som et fritt bearbeidet utgangspunkt. S.' store separatutstilling i Kunstnerforbundet 1979 ble et gjennombrudd. Her viste han bl.a. Cellen (innkjøpt Nasjonalgalleriet, Oslo 1984) og Frihetens øyeblikk, der en dramatisk-ekspressiv figurfremstilling i sink og tinn ble koblet sammen med strenge "innhegninger" i stål. Det gav begge arbeider en suggestiv kontrastvirkning, som formalt blir en skulpturell parallell til den engelske maleren Francis Bacons kombinasjoner av angstridde skikkelser i stengende avlukker. Med disse arbeidene deltok S. samme år også på den nordiske skulpturutstillingen i Middelheimparken ved Antwerpen. Han ble dessuten invitert til å delta på Skulptur underveis (1980–81), som var oppsummering av de nye skulpturelle formene som var oppstått på 70-tallet. S. viste Ørken, en dramatisk deformert skikkelse i sink og tinn løpende i sirkel på en stålplatting inndelt i rutemønster. Denne bevegelses-dramatikken har S. siden bearbeidet gjennom en rekke skulpturer. Tidsbilde (stål og pleksiglass 1981) fremstiller en skikkelse i drastisk utbrudd fra en stengende stålramme. Frigjøringsforsøket hemmes av en plasthinne over den hektisk pulserende silhuettformen i stål. Materialene er spenningsfylt samordnet og gir en intens helhetsvirkning. Samme virkemidler har S. også brukt i et senere installasjons-prosjekt, hvor de futuristiske trekk fra Tidsbilde blir enda sterkere poengtert gjennom repetisjonseffekten. S.' arbeider gir klare assosiasjoner til samfunnsmessige og sosiale forhold, men deres fremste kjennetegn er likevel den energiladde karakteren som kommer til uttrykk gjennom form- og materialbehandling.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Wibecke Tornøe Liese Smith-Sivertsen
 • Odd Sandborg

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Chrix Dahl
 • selvlært som billedhugger

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1966
 • Lorch-Schives legat 1968, -71
 • Statens reisestipend 1975
 • Schäffers legat 1976
 • Statens 3-årige arbeidsstipend 1978
 • 3,%-fondets stipend 1979
 • Studiereiser og opphold i Italia 1966–67
 • London 1967
 • Paris 1968
 • Tyskland 1982

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Foreningen Norske Grafikere 1966–76, styremedlem
 • Norske Yrkestegnere 1970–73, styremedlem
 • Tegnerforbundet 1968–75
 • Norsk Billedhuggerforening, styremedlem og medlem diverse arbeidsutvalg.
 • Varamedlem Nasjonalgalleriets styre 1978–81, medlem fra 1982
 • Den faste Jury 1979–82

Priser, premier og utmerkelser

 • Premiert konkurransene utsmykking av Tveita, Oslo 1975, Oslo Konserthus 1978 og Oslo Sentralbanestasjon 1981
 • 1. premie konkurransene utsmykking Stovner videregående skole, Oslo 1981 og Leknes telehus, Lofoten 1983

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Naturbarnet, Statens bygg, Helsfyr, Oslo (bronse 1975)
 • Higen, Helsfyr bussterminal, Oslo (stål 1978)
 • Knelende, Statens bygge- og eiendomsdirektorat, Oslo (bronse 1981)
 • Utsmykning, Ullersmo landsfengsel (sammen med Arve Hovig, 1981, -84)
 • Løpende figurer, Sentralsykehuset i Fredrikstad (stål? 1983)
 • Mennesker, Stovner senter, Oslo (stål 1983)
 • Vind og vann, Leknes telehus, Lofoten (stål 1984)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Riksgalleriet
 • Norsk Kulturråd
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Landslaget Kunst i Skolen
 • Norges Bank
 • Sarpsborg, Drammen og Fredrikstad kunstforeninger
 • Universitetet i Oslo

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Gall. Bergfjerdingen, Oslo, 1967
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1968
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1970
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1972
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1979
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1973
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1984
 • Gall. Gamlebyen, Fredrikstad, 1974
 • Gall. I, Bergen, 1975
 • Gall. Norske Grafikere, Oslo, 1976
 • Gall. Tanum, Oslo, 1981
 • Christianssands Kunstforening, 1981
 • Bergens Kunstforening, 1982

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1966-1970
 • Høstutstillingen, 1973-1977
 • Høstutstillingen, 1979-1983
 • Østlandsutst., 1979-1980
 • Nordisk Grafikkunion, Helsinki, 1967
 • Grafikkbiennalene i Kraków, Polen, 1968-1970
 • Buenos Aires, 1971-1973
 • Biella, Italia, 1971-1973
 • Nordisk grafikk, Bergens Kunstforening, 1975
 • Skulpturbiennalen, Middelheim, Antwerpen, 1979
 • Skulptur underveis, Kunstnernes Hus, Oslo, 1980
 • Skulptur underveis, Bergen, 1980-1981
 • Skulptur underveis, Trondheim, 1980-1981

Portretter

 • Flere selvportrett grafikk, bl.a. koldnålsraderinger gjengitt i Arbeiderbladet 25.5.1968 og Morgenavisen 24.4.1975

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1967, s. 184
 • Kunst og Kultur, 1969, s. 57
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 67
 • Kunst og Kultur, 1973, s. 134
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 123
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 63, 199
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 183
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 47, 49, 177
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 184
 • Kunst og Kultur, 1981, s. 116
 • Kunst og Kultur, 1982, s. 56
 • Nye Bonytt, 1973, nr. 6 s. 56–57 (ill.)
 • katalog Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 09.1973, (ill.)
 • L. østby, Norges kunsthistorie, s. 259
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, s. 244
 • katalog nr. 467, Kunstnernes Hus, Oslo, 1980
 • katalog Galleri Tanum, Oslo, 01.1981, (ill.)
 • Norsk skulptur i dag, Oslo, 1983, s. 141 (ill.)
 • Billedkunstneren, Oslo, 1983, nr. 3, s. 10–11
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 7, s. 336–38 (ill.)
 • A. Durban, i Morgenposten, 27.06.1967
 • Arbeiderbladet, 25.05.1968, (ill.)
 • Aftenposten, 11.11.1968
 • Norges Handels og Sjøfartstidende, 28.09.1972
 • Arbeiderbladet, 30.09.1972
 • K. E. Harr, i Dagbladet, 02.10.1972
 • J. F. Michelet, i Verdens Gang, 02.10.1972, (ill.)
 • Nationen, 03.10.1972
 • E. H. Johnsrud, i Aftenposten, 04.10.1972
 • I. Rosseland, i Vårt Land, 06.10.1972
 • I. Rosseland, i Vårt Land, 21.09.1973
 • D. Hofseth, i Morgenbladet, 19.09.1973
 • H. Røed, i Arbeiderbladet, 20.09.1973
 • A. Durban, i Norges Handels og Sjøfartstidende, 22.09.1973
 • Morgenavisen, 24.04.1975, (ill.)
 • H. Flor, i Bergens Tidende, 06.05.1975
 • Aftenposten, 05.03.1976, (ill.)
 • Morgenbladet, 05.03.1976, (ill.)
 • H. Flor, i Dagbladet, 17.03.1976, (ill.)
 • A. Durban, i Norges Handels og Sjøfartstidende, 17.03.1976
 • A. Breivik, i Verdens Gang, 18.03.1976
 • K. Norvin, i Morgenbladet, 22.03.1976
 • E. H. Johnsrud, i Aftenposten, 25.03.1976
 • Arbeiderbladet, 01.04.1977, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 23.02.1978, (ill.)
 • S. Dahle, i Aftenposten, 29.01.1979, (ill.)
 • E. H. Johnsrud, i Aftenposten, 01.02.1979, (ill.)
 • P. Grøtvedt, i Morgenbladet, 05.02.1979, (ill.)
 • A. Durban, i Norges Handels og Sjøfartstidende, 06.02.1979
 • Verdens Gang, 06.02.1979, (ill.)
 • G. Sørensen, i Arbeiderbladet, 08.02.1979
 • B. Rostad, i Dagbladet, 10.02.1979, (ill.)
 • B. Rostad, i Dagbladet, 28.01.1981, (ill.)
 • E. Mørstad, i Arbeiderbladet, 29.01.1981, (ill.)
 • K. Hopstock, i Morgenbladet, 06.02.1981
 • G. Opstad, i Fædrelandsvennen, 15.05.1981, (ill.)
 • Bergens Tidende, 15.04.1982
 • O. Laundal, Bergens Tidende, 26.04.1982, (ill.)
 • Morgenavisen, 15.04.1982
 • Bergens Arbeiderblad, 26.04.1982, (ill.)
 • H. L. Ruhs, i Arbeiderbladet, 25.05.1982, (ill.)
 • E. H. Johnsrud, i Aftenposten, 12.10.1983, (ill.)
 • Lund, B. Aa., i Aftenposten, 05.04.1984, (ill.)

Faktaboks

Thor Sandborg